Велика Радянська Енциклопедія

Адміністративний процес

   
 

Адміністративний процес,

1) у широкому сенсі - діяльність щодо застосування адміністративно-правових норм і вирішення індивідуальних справ виконавчими і розпорядчими органами державної влади.

2) У вузькому сенсі - врегульована правовими нормами діяльність державних органів для розв'язання адміністративно-правових спорів, що виникають між учасниками (сторонами) спора, а також щодо застосування заходів адміністративного примусу.

Завдання радянського А. п. - забезпечення соціалістичної законності в державному управлінні, охорона прав і законних інтересів радянських громадян. Адміністративно-процесуальні норми визначають порядок прийому та розгляду скарг на дії державних органів та їх посадових осіб, порядок притягнення до відповідальності за вчинення адміністративних проступків, застосування заходів адміністративного впливу (особисте затримання, санітарні, адміністративно-технічні, адміністративно-медичні та ін заходи). Учасниками А. п. можуть бути громадяни, громадські організації, державні органи та їх посадові особи. Кожен з учасників процесу має визначені законодавством процесуальні права і обов'язки. Наприклад, громадянин має право вимагати розгляду його скарги у встановлений законом термін і в компетентному органі, давати особисті пояснення по суті справи, вимагати виклику свідків і т. д. Громадським організаціям надано право порушення справ про адміністративні порушення, участі в розгляді та вирішенні скарг, у діяльності адміністративних комісій та ін органів, повноважних застосовувати заходи адміністративного примусу, і т. п.

А. п. являє собою сукупність послідовно здійснюваних процесуальних дій, які можуть бути розділені на наступні стадії:

Порушення адміністративної справи за ініціативи державних органів, громадських організацій або громадян, а потім напрямок його по підвідомчості. Терміни порушення справи залежать від характеру і змісту справи (наприклад, скарги на незаконне накладення адміністративних штрафів подаються до суду в 10-денний термін з дня отримання постанови про накладення штрафу).

Розгляд та вирішення справи по суті. Це найважливіша стадія А. п. Законодавство (наприклад, Положення про адміністративні комісії) чітко визначає порядок провадження в адміністративних справах. Деякі справи, що виникають з адміністративно-правових відносин, законом віднесені до компетенції народних судів (скарги на неправильність у списках виборців, позови про виключення з опису майна, про скасування незаконно накладених дисциплінарних стягнень та ін.)

Виконання рішення (постанови) по справі покладається або на орган, який виніс рішення, або на інші органи управління (міліцію, адміністрацію підприємства, установи і т. д.). За деякими категоріями справ передбачені обмежувальні терміни виконання прийнятих рішень (наприклад, постанова про накладення штрафу, не виконане протягом 3 місяців з дня її винесення, виконанню не підлягає). На всіх стадіях А. п. повинні дотримуватися передбачені законом процесуальні терміни. Сторонам А. п. надається можливість ознайомлення з усіма матеріалами справи, а в разі необхідності - витребування додаткових матеріалів, виклику свідків і очевидців. Рішення має бути прийнято в установленому законом порядку і в належній формі. Рішення, прийняті в порядку А. п., можуть бути оскаржені сторонами до вищестоящого органу, а у випадках, встановлених законом, - до суду, або опротестовані прокурором в порядку загального нагляду . Розвиток і вдосконалення А. п. в СРСР нерозривно пов'язане з подальшою демократизацією державного апарату: підвищується роль законодавчого регулювання адміністративного процесу, все більш широке поширення набуває принцип колегіальності та ін демократичні форми діяльності державних органів, що вирішують адміністративні справи, розширюється участь громадськості на всіх стадіях А. п., удосконалюються адміністративно-процесуальні гарантії прав радянських громадян.

Літ.: Салищева Н. Г., Адміністративний процес у СРСР, М., 1964.

Н. Г. Салищева.

Виберіть першу букву в назві статті:

а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ы э ю я

Повний політерний каталог статей


 

Алфавітний каталог статей

  а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ы э ю я
 


 
енциклопедія   біляші   морс   шашлик   качка