Велика Радянська Енциклопедія

1) у широкому сенсі - вся діяльність держави з управління, яку К. Маркс визначав як "... організуючу діяльність держави" (К. Маркс і Енгельс Ф., Соч., 2 вид., т. 1, с. 440). У СРСР загальнодержавну А. утворюють виконавчі і розпорядчі державні органи, які здійснюють функції управління, тобто повсякденне управління економічним, соціально-культурним та адміністративно-політичним будівництвом в Радянському соціалістичній державі.

   
 

2) У вузькому сенсі - особи, які керують установою або підприємством. Наприклад, директор підприємства і його заступники, ректор вищого навчального закладу та його заступники утворюють відповідно А. даного підприємства, вузу. В основі діяльності радянської А. лежить принцип законності, загальні ж правові основи діяльності загальнодержавної А. встановлені Конституцією СРСР, а також конституціями союзних і автономних республік. Правове становище А. підприємств та установ, їх компетенція визначаються Статутом (Положенням) цієї установи. Партійні організації КПРС підприємств, відповідно до Статуту КПРС, користуються правом контролю діяльності адміністрації (ст. 59). Велику допомогу в роботі А. надають профспілкові організації підприємств та установ, постійно діючі виробничі наради та ін Взаємовідносини вищих і нижчих А. будуються на основі принципу демократичного централізму

А. наділяється певними правами, необхідними для реалізації покладених на неї обов'язків (наприклад, правом на видання актів управління, найму та звільнення робітників і службовців, заохочення та дисциплінарного покарання підлеглих). Зовні А. представляє інтереси установи або підприємства, від його імені укладає договори, виступає в судових, арбітражних та ін державних органах, а також у громадських організаціях.

А. Є. Луньов. демократического централизма.

А. наделяется определёнными правами, необходимыми для реализации возложенных на неё обязанностей (например, правом на издание актов управления, найма и увольнения рабочих и служащих, поощрения и дисциплинарного наказания подчинённых). Вовне А. представляет интересы учреждения или предприятия, от его имени заключает договоры, выступает в судебных, арбитражных и др. государственных органах, а также в общественных организациях.

А. Е. Лунёв.

Виберіть першу букву в назві статті:

а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ы э ю я

Повний політерний каталог статей


 

Алфавітний каталог статей

  а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ы э ю я
 


 
енциклопедія   біляші   морс   шашлик   качка