нижнее белье для полных
მედიცინის კვლევები

   Велика Радянська Енциклопедія

Природничо освіта

   
 

Природничо освіту, має на меті підготовку фахівців у галузі природничих наук - біології, геології, географії, фізики, астрономії, хімії, математики та ін

Пояснення явищ природи, знання її основних законів сприяють найбільш раціональному використанню цих законів в інтересах розвитку сучасного суспільства, а також формуванню матеріалістичного світогляду. Розрізняють загальне та спеціальне Е. о. Систематичне вивчення і пізнання основ природничих наук і окремих найбільш загальних законів природи здійснюються в середній загальноосвітній школі починаючи з молодших класів (вивчення основ біології, хімії, фізики, математики, астрономії, географії дає школярам загальні уявлення про різні форми руху матерії, про закони розвитку природи та ін.) Загальне Е. о. отримують учні професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів, студенти вузів незалежно від обраної спеціальності.

Спеціальне Е. о. (Підготовка фахівців у галузі природничих наук для ряду галузей народного господарства, науки і освіти) здійснюється в університетах, педагогічних, с.-г., медичних, геологорозвідувальних, а також у деяких технологічних і технічних вищих і середніх спеціальних навчальних закладах. Основними навчально-науковими центрами Е. о. є університети .

У період бурхливого розвитку науково-технічної революції, коли наука все більшою мірою стає безпосередньою продуктивною силою суспільства, Е. о. набуває особливо актуального значення. Науково-технічна революція супроводжується швидким розвитком фізики, хімії, математики та астрономії, а також біологічної науки в усьому її різноманітті. Особливо інтенсивно розвиваються такі розділи біології, як біохімія, біофізика, мікробіологія, вірусологія, генетика, гістологія, що сприяє глибокому пізнанню основних процесів життя на рівні клітин, субклітинних структур і молекул. Фахівці, які отримали освіту в галузі мікробіології, мікології, генетики, біохімії, разом з інженерами, технологами, хіміками здійснюють цілий ряд біологічних синтезів, які не можуть бути виконані чисто хімічним шляхом (біосинтез антибіотиків, вітамінів, гормонів, ферментів, амінокислот та інших біологічно активних сполук). Успіхи сучасної фізики, хімії, біології та ін природничих наук пов'язані з бурхливим розвитком математики і проникненням її в ці науки. Разом з тим розвиток природознавства сприяє бурхливому прогресу науки і техніки. У період взаємного проникнення одних наук в інші в зонах зіткнення окремих наук виникають нові, найбільш швидко розвиваються напрямки.

Е. о. тісно пов'язується з гуманітарною освітою и технічною освітою , будучи для багатьох спеціальностей загальнотеоретичних базисом. Див Вища освіта , Університетська освіта , Середня спеціальна освіта , а також статті про окремих галузях освіти, наприклад Біологічне утворення , Географічна освіта , Геологічна освіта , Гідрометеорологічне освіту , Фізична освіта , Хімічна освіта та ін

© Н. С. Єгоров.

Виберіть першу букву в назві статті:

а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ы э ю я

Повний політерний каталог статей


 

Алфавітний каталог статей

  а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ы э ю я
 


 
енциклопедія  біляші  морс  шашлик  качка