нижнее белье для полных
მედიცინის კვლევები

   Велика Радянська Енциклопедія

Хімічні журнали

   
 

Хімічні журнали. З 2-ї половини 17 в. повідомлення на хімічні теми друкувалися в загальнонаукових, т. н. багатопрофільних, журналах, що видаються науковими товариствами (Лондонським королівським товариством, з 1665) або академіями наук (Паризької, з 1666, Берлінської, з 1710, Шведської, з 1739). Першим багатопрофільним журналом в Росії, в якому друкувалися хімічні статті, був "Commentarii Academiae scientiarum imperialis Petropolitanae" (СПБ, 1728-1751). Статті з хімії публікували також заснований в 1825 "Гірський журнал" і виходив у 1820-30 журнал "Новий магазин природної історії, фізики, хімії та відомостей економічних". Х. ж., Що публікували статті з усіх питань хімії (т. н. Х. ж. Загального характеру), з'явилися наприкінці 18 - початку 19 ст. Першим рус. Х. ж. такого типу був "Хімічний журнал" Н. Н. Соколова і А. Н. Енгельгардта, 24 випуску якого вийшли в 1859-60. З 1869 почав видаватися "Журнал Російського фізико-хімічного товариства" (в 1931 його наступником став "Журнал загальної хімії" ). З 2-ї половини 19 в. з'являються Х. ж., присвячені тільки одній галузі хімії (т. н. спеціалізовані Х. ж.). У 1975 у всьому світі виходило близько 700 Х. ж., У тому числі понад 100 в СРСР (з них понад 30 найбільш важливих видаються за кордоном в перекладі на англійську мову). Видаються також реферативні і бібліографічні Х. ж.

Багатопрофільні журнали. Поряд з основними сов. журналами цього типу - "Доповіді Академії наук СРСР" (з 1933) і "Известия Академії наук СРСР" ("Серія хімічна", з 1936) - виходять "Известия Сибірського відділення АН СРСР" (Новосибірськ, з 1957), "Известия" АН союзних республік, "Вісники" університетів, "Известия" та "Праці "вузів і НДІ. Із зарубіжних журналів слід виділити "Comptes rendus hebdomadaires des seances de l'Academie des sciences" (P., з 1835) і "National Academy of sciences. Proceedings" (Wash., з 1915). Х. ж. загального характеру. До них відносяться видаються в СРСР: "Журнал загальної хімії" (Л. - М., з 1931), «Успіхи хімії» (з 1932), "Журнал Всесоюзного хімічного товариства ім. Д. І. Менделєєва" (з 1956), "Журнал прикладної хімії" (М. - Л., з 1928), "Український хімічний журнал" (Київ, з 1948), "Теоретична і експериментальна хімія" (Київ, з 1965), "Вірменський хімічний журнал" (Єреван, з 1957), "Узбецький хімічний журнал" (Ташкент, з 1958), "Азербайджанська хімічний журнал" (Баку, з 1959) та ін Із зарубіжних Х. ж. загального характеру необхідно назвати "Journal of the Chemical Society" (L., з 1848; в 6 серіях, з 1972: "Chemical Communications", "Dalton Transactions", "Faraday Transactions I", "Faraday Transactions II", "Perkin Transactions I "," Perkin Transactions II ")," Chemische Berichte "(Hdlb., з 1868)," Journal of the American Chemical Society "(Wash., з 1879)," Angewandte Chemie "(Weinheim, з 1888)," Chemicke listy "(Prague, з 1906)," Chemical Reviews "(Wash., з 1924)," Canadian Journal of chemistry "(Ottawa, з 1929)," Chemistry (Kagaku) ??"(Kyoto, з 1946)," Chemica Scripta "(Stockh., з 1971)," Acta Chimica. Academiae Scientiarum Hungaricae "(Bdpst, з 1951)," Chemistry in Britain "(L., з 1965)," Chemical Society Reviews "(L., з 1972, в результаті злиття "The Chemical Society Quarterly Reviews" і "RJG Reviews"), "Annales de chimie" (P., з 1789). Серед спеціалізованих Х. ж. слід виділити з неорганічної хімії: вітчизняні - "Журнал неорганічної хімії" (з 1956), "Координаційна хімія" (з 1975), закордонні - "Zeitschrift fur anorganische und allgemeine Chemie "(Lpz., з 1892)," Journal of Inorganic and Nuclear Chemistry "(L. - NY - Oxf. [а. о.], з 1955);" Inorganic Chemistry "(Easton, з 1962), "Inorganic and Nuclear Chemistry Letters" (Oxf., з 1965), "Inorganica chimica acta" (Padua, з 1967); з органічної хімії: вітчизняні - "Журнал органічної хімії" (з 1965), "Хімія гетероциклічних сполук" (Рига, з 1965), "Хімія природних сполук" (Ташкент, з 1965), "Біоорганічна хімія" (з 1975), "Хіміко-фармацевтичний журнал "(з 1967), закордонні -" Justus Liebig's Annalen der Chemie "(Lpz. - Weinheim - В., з 1832)," The Journal of Organic Chemistry "(Bait., з 1936)," Tetrahedron "(L. - Oxf. - NY, з 1957), "Journal of Organic Synthetic Chemistry" (Tokyo, з 1943), "Journal of Organometallic Chemistry" (Amst., з 1963), "Journal of Heterocyclic Chemistry" (New Mexico, з 1964), "Carbohydrate Research" (Amst., з 1965), "Organometallic Chemistry Reviews" (Amst., з 1966), "Intra-Science Chemistry Reports" (NY, з 1967); з фізичної хімії: вітчизняні - "Журнал фізичної хімії" (з 1930), "Журнал структурної хімії" (з 1960 ), "Кінетика і каталіз" (з 1960), "Колоїдний журнал" (з 1935), "Радіохімія" (з 1959), "Електрохімія" (з 1965), "Хімія високих енергій" (з 1967), закордонні - "Zeitschrift fur Elektrochemie und angewandte physikalische Chemie" (Weinheim, з 1894), "Zeitschrift fur physikalische Chemie" (BRD) (Fr. / M., з 1887), "Zeitschrift fur physikalische Chemie" (DDR) (Lpz., з 1887), "Journal of Physical Chemistry" (lthaca - Balt., з 1896), "Journal de chimie physique et de physico-chimie biologique "(P., з 1903)," Journal of Chemical Physics "(NY, з 1933)," Electrochimica Acta "(Oxf., з 1959)," Journal of Catalysis "(NY - L., з 1962), "Physics and Chemistry of Liquids" (L., з 1968), "International Journal of Chemical Kinetics" (NY, з 1969); з аналітичної хімії: вітчизняні - "Журнал аналітичної хімії" (з 1946), "Заводська лабораторія" (з 1932), закордонні - "Zeitschrift fur analytische Chemie" (В ., 1862-1944, з 1947 виходить під назву "Fresenius zeitschrift fur analytische Chemie"), "The Analyst" (Camb. - L., з 1876), "Analusis" (P., з 1896), "Analytical Chemistry" (Wash., з 1929), "Mikrochimica Acta" (W., з 1937), "Analytica Chimica Acta" (Amst. - NY, з 1947), "Chromatographia" (Ofx. - [ao], з 1968); з хімії високомолекулярних сполук: вітчизняні - "Високомолекулярні сполуки" (з 1959), "Каучук і гума" (з 1927), "Пластичні маси" (з 1931), "Хімічні волокна" (з 1959); закордонні - "Kolloid-Zeitschrift und Zeitschrift fur Polymere" (Darmstadt, з 1906), "Makromolekulare Chemie "(Freiburg - Basel, з 1947)," Chemistry of High Polymers "(Tokyo, з 1944)," Journal of Polymer Science "(NY, з 1946)," Polymer "(L., з 1960)," Macromolecules "(Wash., з 1968); з хімічної технології: вітчизняні - " Хімічна промисловість " (з 1944), "Гідролізна і лісохімічна промисловість" (з 1948), "Нафтохімія" (з 1961), "Кокс і хімія "(Харків - М., з 1931)," Хімія і технологія палив і олив »(з 1956)," Теоретичні основи хімічної технології "(з 1967)," Хімія твердого палива "(з 1967)," Скло та кераміка "(з 1925)," Фізика і хімія скла "(з 1975)," Хімія деревини "(Рига, з 1974); закордонні -" Chemiker-Zeitung "(Hdlb., з 1877)," Chemical Engineering "(NY, з 1902), "Industrial and Engineering Chemistry" (Wash., з 1909), "Chimie et industries (P., з 1918)," Chimica e l'industria "(Mil., з 1919)," Chemical and Engineering News "(Wash., з 1923)," Chemical Processing "(Chi., з 1938)," Journal of Applied Chemistry and Biotechnology "(L., з 1951)," Journal of Chemical Engineering of Japan "(Tokyo, з 1968 ), "Chemtech. (Chemical Technology) "(Wash., з 1971); з біологічної хімії: вітчизняні - " Біохімія " (з 1936)," Журнал еволюційної біохімії та фізіології "(з 1965)," Прикладна біохімія та мікробіологія "(з 1965)," Ферментна і спиртова промисловість "(з 1924)," Питання медичної хімії "(з 1955)," Украcнській бioxiмiчній журнал "(з 1926); зарубіжні - "Biochimica et Biophysica Acta" (Amst., з 1947), "FEBS Letters" (Amst., з 1968), "Biochemistry" (Wash., з 1962), "Biochemical Medicine" (NY - L., з 1967 ), "Journal of Medicinal Chemistry" (Wash., з 1958), "The Journal of Biological Chemistry" (Balt., з 1905), "The Biochemical Journal" (L., з 1906), "International Journal of Biochemistry" (Bristol, з 1970), "Biochimie" (P., з 1914), "Hoppe-Seyler's Zeitschrift fur Physiologische Chemie" (B. - NY, з 1877), "The Journal of Biochemistry" (Tokyo, з 1922), "Enzymologia" (The Hague, з 1936), "Analytical Biochemistry" (NY, з 1960).

Реферативні та бібліографічні журнали. У світовій літературі є два основних реферативних Х. ж.: "Хімія "(з 1953) і" Chemical Abstracts "(Easton, з 1907). Найстаріший реферативний журнал" Chemisches Zentralblatt "(В., з 1830) видавався до 1970. Виходять також реферативні журнали по окремих галузях хімії, наприклад" Analytical Abstracts "( Cabridge, з 1954), "Atomic Absorption and Flame Emission Spectroscopy Abstracts" (L., з 1969), "Gas Chromatography - Mass Spectrometry Abstracts" (L., з 1970). Для більш швидкого ознайомлення з поточною літературою служать бібліографія. бюлетені : "Chemical Titles" (Wash., з 1960), "Current Contents" (Phil., з 1958).


Літ.: Терентьєв А. П ., Яновська Л. А., Хімічна література і користування нею, 2 изд., М., 1967; Літопис періодичних видань СРСР. 1966-1970, ч. 1, М., 1972; Анотований довідник світової наукової і технічної літератури (періодичних і триваючих видань), т. 5, М., 1974; Ulrich's international periodicals directory, 16 ed., NY, 1975-76.

© А. М. Дубинська, Е. Л. Прізмент.

Виберіть першу букву в назві статті:

а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ы э ю я

Повний політерний каталог статей


 

Алфавітний каталог статей

  а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ы э ю я
 


 
енциклопедія  біляші  морс  шашлик  качка