нижнее белье для полных
მედიცინის კვლევები

   Велика Радянська Енциклопедія

холіну

   
 

: (CH N + CH CH OCOR + H 3)3 O? (CH 2 N + CH 2 CH 2 OH + RCOOH. Найбільше біологічне значення має Х. нервової системи - ацетилхолін-естераза (АХЕ), що каталізує головним чином гідроліз 3)3 ацетилхоліну 2 (R = CH 2). Х., що каталізують переважно ефіри холіну та ін карбонових кислот (пропіонової, масляної і т.п.), зберегли тривіальне найменування холінестерази. АХЕ здійснює розщеплення ацетилхоліну, виділяється синапсах нервової системи і забезпечує передачу нервового імпульсу від однієї нервової клітини до іншої, а також від нервової клітини до виконавчих органів (м'язи, залози внутрішньої секреції і т. п.). Необхідність швидкого розщеплення високоактивного ацетилхоліну пов'язана з тим, що його накопичення призводить до припинення проведення (блоку) нервових імпульсів і виключенню функцій нервової системи (паралічу). Тому речовини, здатні пригнічувати активність АХЕ (наприклад, фосфорорганічні інсектициди, фізостигмін, прозерин та ін), мають високу токсичність. Фермент, близький за властивостями АХЕ, знайдений в еритроцитах, хоча біологічне призначення його неясно. Менш специфічні Х. знайдені в сироватці крові, а також у деяких тканинах і органах тварин. Найбільш активна АХЕ виявлена ??в електричних органах скатів. Отримано високоочищені індивідуальні Х. з різних органів і тканин. Все Х. - білки з молекулярною масою від 70 000 до 1 млн., що не містять низькомолекулярних кофакторів. Найважливішу роль в каталітичної активності Х. грають амінокислоти серії, гістидин і аспарагінова або глутамінова амінокислоти. 3 В. А. Яковлєв. синапсах нервной системы и обеспечивающего передачу нервного импульса от одной нервной клетки к другой, а также от нервной клетки к исполнительным органам (мышцы, железы внутренней секреции и т.п.). Необходимость быстрого расщепления высокоактивного ацетилхолина связана с тем, что его накопление приводит к прекращению проведения (блоку) нервных импульсов и выключению функций нервной системы (параличу). Поэтому вещества, способные угнетать активность АХЭ (например, фосфорорганические инсектициды, физостигмин, прозерин и др.), обладают высокой токсичностью. Фермент, близкий по свойствам АХЭ, найден в эритроцитах, хотя биологическое назначение его неясно. Менее специфические Х. найдены в сыворотке крови, а также в некоторых тканях и органах животных. Наиболее активная АХЭ обнаружена в электрических органах скатов. Получены высокоочищенные индивидуальные Х. из различных органов и тканей. Все Х. - белки с молекулярной массой от 70 000 до 1 млн., не содержащие низкомолекулярных кофакторов. Важнейшую роль в каталитической активности Х. играют аминокислоты серии, гистидин и аспарагиновая или глутаминовая аминокислоты.

© В. А. Яковлев.

Виберіть першу букву в назві статті:

а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ы э ю я

Повний політерний каталог статей


 

Алфавітний каталог статей

  а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ы э ю я
 


 
енциклопедія  біляші  морс  шашлик  качка