нижнее белье для полных
მედიცინის კვლევები

   Велика Радянська Енциклопедія

Центральне статистичне управління при Раді Міністрів СРСР

   
 

Центральне статистичне управління при Раді Міністрів СРСР (ЦСУ СРСР), союзно-республіканський орган централізованого керівництва справою соціалістичного обліку і статистики в СРСР. Створено в 1918; з 1930 по 1948 перебувало у віданні Держплану СРСР, з 1948 - при Раді Міністрів СРСР. Головні завдання: збір, розробка і своєчасне представлення уряду науково обгрунтованих статистичних даних, що характеризують хід виконання державних планів, ефективність суспільного виробництва, науково-технічного прогресу та ін; подальше вдосконалення єдиної наукової методології, організації обліку і статистики і системи статистичних показників; економічний аналіз статистичних даних; створення та забезпечення ефективного функціонування автоматизованої системи державної статистики (АСГС); складання звітного балансу народного господарства, міжгалузевого балансу виробництва і розподілу продукції; публікація повідомлень про виконання державних планів розвитку народного господарства СРСР, а також ін статистичних матеріалів, в тому числі щорічника "Народне господарство СРСР"; впровадження в організаціях, на підприємствах і в установах системи ЦСУ СРСР наукової організації праці та управління.

Всю свою діяльність ЦСУ СРСР здійснюють через ЦСУ союзних республік (одночасно підлеглих і Радам Міністрів союзних республік) та місцеві органи державної статистики: статистичні управління автономних республік, країв і областей, районні (міські) інформаційно-обчислювальні станції (центри) і інспектури державної статистики. Для забезпечення повного охоплення процесу розширеного відтворення і єдності показників ЦСУ СРСР затверджує загальносоюзний мінімум показників статистичної звітності для всіх галузей народного господарства і форми статистичної звітності для підприємств, організацій та установ, що входять в систему міністерств і відомств СРСР, а також для колгоспів і видає інструкції з їх заповнення. Джерелом даних є періодична і річна звітність , яку представляють підприємства, організації та установи за формами і в строки, встановлені ЦСУ СРСР або ЦСУ союзної республіки, а також одноразові крупні економічні роботи та перепису. Наприклад, Всесоюзні переписи населення 1959 і 1970, розробка звітних міжгалузевих балансів виробництва і розподілу продукції за 1959, 1966 і 1972, переоцінка основних фондів країни станом на 1 січня 1960, 1 січня 1972 по госпрозрахунковим організаціям, на 1 січня 1973 по бюджетним організаціям і ін

У 2-й половині 50-х рр.. в органах державної статистики централізований збір і розробка звітності підприємств, організацій та будівництв по галузях народного господарства. Галузеві міністерства всі основні дані отримують через органи ЦСУ СРСР. Принцип централізації звітності створив передумови для широкого розгортання механізації статистичних робіт. ЦСУ СРСР бере участь в розробці і створенні загальнодержавної автоматизованої системи збору та обробки інформації для обліку, планування та управління народним господарством (ЗДАС), організує роботу з розвитку механізації та автоматизації обліково-обчислювальних робіт. У ЦСУ СРСР є Головне управління обчислювальних робіт, Головний обчислювальний центр. оснащений сучасними засобами механізації і ЕОМ для розробки всієї періодичної та річної звітності, Обчислювальний центр для механізованої розробки матеріалів переписів і одноразових обліків. У ЦСУ всіх союзних республік, в статистичних управліннях областей (країв, АРСР) маються обчислювальні центри, в багатьох районах створені районні інформаційно-обчислювальні станції або центри.

ЦСУ СРСР розробляє методологію зіставлення статистичних даних по СРСР і зарубіжним країнам, систематизує та узагальнює показники, що характеризують рівень розвитку країн соціалізму і капіталізму, бере активну участь у роботі постійної комісії РЕВ за статистикою, а також бере участь в обговоренні організаційних, програмних і методичних питань статистики по лінії ООН та її регіональних організацій.

© Л. М. Володарський.

Виберіть першу букву в назві статті:

а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ы э ю я

Повний політерний каталог статей


 

Алфавітний каталог статей

  а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ы э ю я
 


 
енциклопедія  біляші  морс  шашлик  качка