нижнее белье для полных
მედიცინის კვლევები

   Велика Радянська Енциклопедія

Облік народногосподарський

   
 

Облік народногосподарський, система організованого спостереження, кількісного виміру і відображення соціально-економічних процесів у всіх ланках народного господарства в цілях планового керівництва соціалістичною економікою. У. н. покликаний своєчасно забезпечувати органи управління на всіх рівнях науково обгрунтованими і достовірними даними, об'єктивно характеризують хід виконання державних планів, завдань і зобов'язань, якість роботи та продукції, ефективність суспільного виробництва і науково-технічного прогресу, темпи і пропорції у розвитку галузей народного господарства, зростання економіки, культури і народного добробуту, наявність резервів, використання природних ресурсів, стан навколишнього середовища. Єдина система У. н. включає оперативний облік , бухгалтерський облік и статистику .

Оперативний облік ведеться з метою спостереження і контролю за окремими сторонами виробничо-господарської діяльності підприємств, об'єднань, організацій і установ шляхом вимірювання, зважування, рахунки та реєстрації як в процесі вчинення виробничих, господарських та інших операцій, так і після їх здійснення. Особливе значення він набуває в умовах автоматизованих систем управління технологічними процесами (АСУТП). Бухгалтерський облік заснований на безперервній суцільний і документальної реєстрації всіх господарських операцій, що здійснюються на підприємствах, в організаціях і установах з товарно-матеріальними цінностями та грошовими коштами. Статистичний облік ведеться з метою отримання даних, необхідних для характеристики розвитку народного господарства та його окремих галузей. Збір, розробка та економічний аналіз статистичних матеріалів проводяться на основі обов'язкової державної звітності, переписів, одноразових обліків, суцільних, вибіркових, монографічних та ін статистичних обстежень. Використовуючи достовірні дані, статистика вивчає кількісний аспект масових явищ в нерозривному зв'язку з їх якісною стороною, виявляє закономірності суспільного розвитку.

Можливість галузевих народно-господарських узагальнень передбачає наступність оперативного, бухгалтерського і статистичного обліку, порівнянність даних обліку і статистики, їх методологічну єдність. Така єдність досягається завдяки спільним науково-методологічним і організаційним принципам, взаємопов'язаної системі показників планування, обліку та статистики. У СРСР застосовуються єдині для всіх галузей народного господарства принципи обліку валової і товарної продукції, капітальних вкладень, основних, оборотних і грошових коштів, собівартості продукції, товарообігу, фонду заробітної плати тощо, що знайшло відображення в інструкціях з обліку та звітності. Велике значення має впровадження загальносоюзних класифікаторів галузей народного господарства, промислової та с.-г. продукції, товарів і послуг, професій, підприємств і організацій та ін, а також єдиних для всіх галузей форм звітності та уніфікованої первинної облікової документації. Єдність обліку та статистики значною мірою посилюється з розширенням застосування в економіці ЕОМ, створенням автоматизованих банків даних, встановленням взаємодії між галузевими автоматизованими системами управління (АСУ), автоматизованою системою державної статистики (АСГС) і автоматизованою системою планових розрахунків (АСПР).

Відповідно до Конституції СРСР організація єдиної системи народно-господарського обліку перебуває у віданні Союзу РСР в особі його найвищих органів державної влади та органів державного управління. Керівництво справою обліку та статистики покладено на ЦСУ СРСР, яке за участю Держплану СРСР, міністерства фінансів СРСР, Держбанку СРСР і ін міністерств і відомств розробляє систему взаємопов'язаних статистичних показників і єдину наукову методологію обліку. ЦСУ СРСР затверджує форми звітності, відповідає за стан обліку та звітності, контролює достовірність звітних даних, представляє керівним органам необхідну статистичну інформацію, публікує повідомлення про виконання державних планів та ін статистичні матеріали, керує роботою по механізації збору та обробки обліково-статистичної інформації в країні. Міністерства та відомства організовують облік на підвідомчих підприємствах, в організаціях і установах.

? М. А. Корольов.

Виберіть першу букву в назві статті:

а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ы э ю я

Повний політерний каталог статей


 

Алфавітний каталог статей

  а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ы э ю я
 


 
енциклопедія  біляші  морс  шашлик  качка