нижнее белье для полных
მედიცინის კვლევები

   Велика Радянська Енциклопедія

Українська мова

   
 

Українська мова, мову українців . Поширений головним чином в УРСР. Один з робочих мов ООН. Число говорять на У. я. в СРСР понад 35 млн. чол. (1970, перепис). Відноситься до східної групи слов'янських мов. Сучасні діалекти У. я. об'єднуються в три основні прислівники: північне, південно-західне і південно-східне (лягло в основу літературного В. я.). Головні фонетичні особливості літературної мови: розрізнення переднього i і більше заднього "та"; перехід старих "о", "е" в закритому складі в i ("сніп - снiп"); послідовна зміна давньоруського про в i (лото - лiто); зміна "е" в "о" після шиплячих і j перед твердими приголосними незалежно від наголосу (Щока, пшоно); збіг давньоруського "и" і "i" в з давньоруського "р'", "звелів", "рь", "ль "у відкритому неударном складі (Крішіто -" кришити "); звук" і "на місці редуцированного 'і ь перед j (шия); вживання одному гласному "і" (риба, сила); поєднання "ри", "Чи"

? африкати (ходжу, дзвiн), фрикативного г (голова); затвердіння приголосних перед "е", губних, шиплячих і "р" в кінці складу; збереження м'якого "ц"; збереження дзвінких приголосних у кінці слова і перед глухими (снiг, дуб, кладка): довгі м'які приголосні, що виникли в результаті асиміляції м'яким згодним подальшого j (буття, питання, Піччіо), звук [w] (орфографическое "в") на місці давньоруського "л" перед приголосним і в дієсловах минулого часу чоловічого роду (вовк, ходив); варіанти слова з початковим i - й, у - в (iті - йти, учитель - вчитель); протетичної "в", "г" (вухо, гострий). Відмінність від російської мови в морфології: кличний відмінок іменників (Петре); закінчення-овi,-евi в давальному відмінку іменників II відміни (братовi); перехід "г", "к", "х" в "з", "ц", "з" перед закінченням i (у лузi, на руцi, у вусi); відсутність j і стяжение голосних в повних формах номінатіва і аккузатива прикметників жіночого, середнього роду, множини (червона, червону, Червоній), форми вищого ступеня прикметників з суфіксом-Iш-і-ш-(добрiшій, ширший); втрата закінчення-ть в 3-й особі однини теперішнього часу дієслів 1-го відмінювання (зна?, пише); дієслівне закінчення-мо в 1-м особі множини ( зна?мо); синтетична форма дієслів майбутнього часу (ходітіму); деепричастия на-чи (знаючи, ходячи). Специфічні риси синтаксичного ладу: безособові речення з головним членом, вираженим незмінними дієслівними формами на-но,-то (роботу Виконано); складне іменний присудок у формі знахідного відмінка з прийменником "за" (старший брат БУВ нам за батька); своєрідність дієслівного управління (дякувати кому - "дякувати кого") і вживання прийменників (о першiй годінi - "о першій годині") та ін Основу лексики складають слова загальнослов'янської походження, але є багато слів, що утворилися в У. я. в період його самостійного історичного розвитку, є запозичення з польської, німецької та ін мов.

Найдавніші пам'ятки літературної мови представлені грамотами 14 в. Успадкувавши давньоруську писемність, У. я. в 14-15 ст. розвивав традиції літературної мови Київської Русі, хоча і піддавався сильному впливу місцевих говірок. З кінця 15 в. робляться перші спроби наблизити книжну мову до української живої мови, в 16 в. з'являються переклади церковних книг на У. я. ("Пересопницьке євангеліє", 1556-61; "Крехівський апостол", 1560). Виникають два типи літературної мови-"проста мова" і "славеноросский мову". Наприкінці 16 - 1-й половині 17 ст. на літературній мові з'являються значні твори полемічного жанру, складаються літописи, розвивається художня література. На його стандартизацію впливають граматика М. Смотрицького (1619) і словник П. Беринди (1627). Возз'єднання України з Росією (1654) сприяло тісніших взаємозв'язків У. я. з російською, що позитивно позначилося на його літературному розвитку, на зближенні з живою розмовною мовою. У 17-1-й половині 18 ст. літературний У. я. вживається в усіх жанрах писемності. З'являються художні твори на народно-розмовній мові (І. Некрашевич). До початку 19 в. ("Енеїда" І. Котляревського, 1798, і ін) народно-розмовна мова закріплюється в літературному вживанні. Фундаментальне значення в створенні сучасного літературного В. я. мало творчість Т. Г. Шевченка. В. я. за царату піддавався обмеженням і офіційним забороні. Всі умови для всебічного розвитку літературної мови були створені тільки після Жовтневої революції 1917. Алфавіт У. я. створений на основі російської графіки, використовуються також букви i, i, ?, апостроф.


© Літ.: Булаховський Л. А., Харчування походження украiнськоi мови. Киiв; 1956; Курс icторii украiнськоi лiтературноi мови, за ред. I. К. Бiлодiда, т. 1-2. Киiв, 1958-1961: УКРАiНСЬКИЙ правопис, Киiв, 1960; Icторічна граматика украiнськоi мови, Киiв, 1962; Сучасна украiнська Літературно мова, за ред. I. К. Бiлодiда, т. 1-5, Киiв, 1969-73; Украiнсько-Росiйська словник, т. 1-6, К., 1953-1963; Російсько-український словник, т. 1-3, К., 1969.

М. А. Жовтобрюх.

Виберіть першу букву в назві статті:

а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ы э ю я

Повний політерний каталог статей


 

Алфавітний каталог статей

  а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ы э ю я
 


 
енциклопедія  біляші  морс  шашлик  качка