нижнее белье для полных
მედიცინის კვლევები

   Велика Радянська Енциклопедія

Урок

   
 

Урок, основна форма навчального процесу в сов. школі. Організаційно В. характеризується визначеністю відведеного на нього часу, постійністю складу учнів, проведенням за встановленим розкладом, переважно в навчальному класі (кабінеті) і при колективній формі навчання. Дидактично В. характеризується єдністю дидактичної мети, що об'єднує зміст діяльності вчителя та учнів, визначеністю структури, що диктується кожен раз конкретними умовами і закономірностями засвоєння навчального матеріалу.

Як частина навчального процесу У. може містити: організаційний момент, сприйняття, усвідомлення і закріплення в пам'яті інформації; оволодіння навичками (на основі засвоєної інформації) та досвідом творчої діяльності; засвоєння системи норм і досвіду емоційного ставлення до світу і діяльності в ньому; контроль і самоконтроль вчителя та учнів. При цьому на кожному У. цілеспрямовано вирішуються і завдання виховання. Розрізняють зазвичай такі основні типи У.: організації сприйняття та засвоєння нових знань; формування навичок і вмінь; формування досвіду творчої діяльності (або проблемний У.); т. н. комбінує У. (об'єднуючий 2 або 3 перших типу). Традиційне виділення спеціальних У. для закріплення знань і опитування учнів неправомірно: те й інше реалізується при засвоєнні знань, формуванні умінь і навичок і творчому застосуванні знань.

Правильно організованому на У. навчально-виховному процесу властиві риси, які не залежать від складу учнів, навчального обладнання, особистості вчителя та ін: єдність навчальної та виховної функції взаємодії вчителя та учнів, змісту і засобів навчання; активність учнів; розвиток пізнавальної самостійності (тобто прагнення і вміння пізнавати нове в процесі творчого пошуку); єдність дидактичної мети і підпорядкування їй окремих елементів або частин У.; побудова В. і його частин з урахуванням змісту освіти, закономірностей засвоєння навчального матеріалу, методів навчання і місця У. або його частини в цілісній системі навчання (темі, розділі, курсі). Обов'язковість цих рис, що забезпечують ефективність У., відображає, з одного боку, об'єктивність процесу навчання, з іншого = його залежність від усвідомлення вчителем особливостей змісту, закономірностей засвоєння і т.д. (Суб'єктивний аспект процесу навчання). Разом з тим дотримання пропонованих до У. вимог не обмежує творчості вчителя, свободи його методичного почерку відповідно до рівня розвитку та особливостями груп учнів.

У. як форма колективної, фронтальної роботи з класом не виключає і груповий = при завданнях на самостійне засвоєння та застосування знань; практичних роботах, що вимагають колективних зусиль; для посилення активності частини учнів і т.д. Групові заняття в рамках У. є певною формою індивідуалізації навчання поряд з індивідуальними завданнями, наданням учням вільного темпу для засвоєння матеріалу, програмуванням дій окремих учнів.

Для засвоєння змісту сучасних програм і суміжного матеріалу У. доповнюється домашніми завданнями, які поглиблюють знання учнів, що виробляють у них навички самостійної роботи та самоосвіти.


Літ.: Основи дидактики, під ред. Б. П. Єсипова, М., 1967; Дидактика середньої школи, під ред. М. А. Данилова та М. Н. Скаткнна, М., 1975.

© М. Н. Скаткін, І. Я. Лернер.

Виберіть першу букву в назві статті:

а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ы э ю я

Повний політерний каталог статей


 

Алфавітний каталог статей

  а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ы э ю я
 


 
енциклопедія  біляші  морс  шашлик  качка