нижнее белье для полных
მედიცინის კვლევები

   Велика Радянська Енциклопедія

Рівні мови

   
 

Рівні мови, основні "яруси" мовної системи = фонеми, морфеми, слова (лексеми), словосполучення (тагмеми) = як об'єкти наукового дослідження мови визначаються властивостями одиниць, що виділяються при послідовному членуванні мовного потоку. Одні вчені прагнуть до розширення числа В. я., Зводячи будь-яку з піддаються виділенню складних одиниць в ранг окремого рівня, інші вважають науково значимими лише два В. я.: Диференційний (на цьому рівні мова виступає лише як система розпізнавальних знаків, до яких відносяться, окрім природних звуків мови, також розрізняльні письмові знаки, здатні розрізняти одиниці семантичного рівня) і семантичний [на цьому рівні виділяються морфеми, слова і словосполучення як двосторонні одиниці, тобто з урахуванням як їх звукової сторони, або вирази, так і їх внутрішньої (семантичної) сторони, або змісту]. Літ.: Рівні мови та їх взаємодія. Тези наукової конференції (4 = 7 квітня., 1967), М., '1967: Martinet A., Arbitraire linguistique et double articulation, "Cahiers Ferdinand de Saussure", 1957,? 15; Benveniste Є., Les niveaux de l'analyse linguistique, в кн.: Proceedings of the ninth International congress of linguists, The Hague, 1964; Buyssens Є., La sextuple articulation du langage, там же. , ? О. С. Ахманова. , лексикологии, синтаксиса), определяемые свойствами единиц, выделяющихся при последовательном членении языкового потока. Одни учёные стремятся к расширению числа У. я., возводя любую из поддающихся выделению сложных единиц в ранг отдельного уровня, другие считают научно значимыми лишь два У. я.: дифференциальный (на этом уровне язык выступает только как система различительных знаков, к которым относятся, помимо естественных звуков речи, также различительные письменные знаки, способные различать единицы семантического уровня) и семантический [на этом уровне выделяются морфемы, слова и словосочетания как двусторонние единицы, т. е. с учётом как их звуковой стороны, или выражения, так и их внутренней (семантической) стороны, или содержания].


Лит.: Уровни языка и их взаимодействие. Тезисы научной конференции (4=7 апр., 1967), М., '1967: Martinet A., Arbitraire linguistique et double articulation, "Cahiers Ferdinand de Saussure", 1957, ? 15; Benveniste Е., Les niveaux de l'analyse linguistique, в кн.: Proceedings of the ninth International congress of linguists, The Hague, 1964; Buyssens Е., La sextuple articulation du langage, там же.

? О. С. Ахманова.

Виберіть першу букву в назві статті:

а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ы э ю я

Повний політерний каталог статей


 

Алфавітний каталог статей

  а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ы э ю я
 


 
енциклопедія  біляші  морс  шашлик  качка