нижнее белье для полных
მედიცინის კვლევები

   Велика Радянська Енциклопедія

Статут професійних спілок СРСР

   
 

Статут професійних спілок СРСР, акт, що регулює організаційну будову сов. профспілок, компетенцію їх органів, права і обов'язки членів профспілки. Чинний статут затверджений 13-м з'їздом профспілок 1 листопада 1963 [з доповненнями, внесеними на 14-му (1968), 15-м (1972) і 16-м (1977) з'їздах профспілок СРСР]. Основні завдання профспілок, як зазначено у статуті, = турбота про законні інтереси робітників і всіх трудящих, про поліпшення умов їх праці та побуту, посилення контролю за дотриманням трудового законодавства, правил і норм охорони праці і техніки безпеки.

Згідно зі статутом членом профспілки може бути кожен працюючий у виробничому об'єднанні (на комбінаті), науково-виробничому об'єднанні, на підприємстві, в колгоспі, установі або організації, а також кожен учень вищого або середнього спеціального навчального закладу, професійно-технічні училища. Статутом передбачені право члена профспілки обирати і бути обраним в усі профспілкові органи, вільно обговорювати на зборах всі питання профспілкової роботи і обов'язок чесно і сумлінно трудитися, суворо дотримуватися державну і трудову дисципліну та ін

У статуті закріплено, що профспілки СРСР мають право законодавчої ініціативи (в особі своїх загальносоюзних і республіканських органів); будуються на засадах демократичного централізму і організовуються за виробничим принципом. Статутом визначені структура та функції профспілкових органів. Основою профспілки є первинні профспілкові організації, що об'єднують членів профспілки, які працюють в одній організації або навчаються в одному навчальному закладі, за наявності не менше 5 членів профспілки. Вищий керівний орган первинної організації = загальні збори членів профспілки. Для ведення поточної роботи первинна профорганізація, що налічує не менше 15 член, обирає фабричний , заводський , місцевий комітет (ФЗМК), а об'єднує менше 15 членів = профорганізатора та його заступника терміном на 1 рік. Вищий орган профспілок СРСР = з'їзд профспілок СРСР, що скликається один раз на 5 років, а в проміжках між з'їздами = Всесоюзний центральна рада професійних спілок (ВЦРПС).

Безпосереднє керівництво первинними профспілковими організаціями галузі в межах відповідної адміністративної одиниці здійснюють республіканські, крайові (обласні), районні, міські комітети галузевих профспілок. Вищі органи галузевих профспілок = їх з'їзди і обираються з'їздами центральні комітети (ЦК). Для керівництва роботою місцевих профспілкових органів створюються міжсоюзні органи = республіканські, крайові (обласні) ради профспілок.

Виберіть першу букву в назві статті:

а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ы э ю я

Повний політерний каталог статей


 

Алфавітний каталог статей

  а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ы э ю я
 


 
енциклопедія  біляші  морс  шашлик  качка