нижнее белье для полных
მედიცინის კვლევები

   Велика Радянська Енциклопедія

Стійкість термодинамічна

   
 

Стійкість термодинамічна, стійкість рівноваги термодинамічної системи відносно малих варіацій її термодинамічних параметрів (обсягу, тиску, температури та ін.) У загальному випадку стан рівноваги характеризується мінімальним значенням потенціалу термодинамічної , відповідного незалежним в умовах досвіду змінним. Наприклад, при незалежних змінних ентропії, обсязі і числі молей компонентів для термодинамічної рівноваги системи необхідно, щоб була мінімальна її внутрішня енергія U. З цієї вимоги випливає, по-перше, що повинна дорівнювати нулю перша варіація d U при малих варіаціях змінних і сталості повної ентропії, обсягу і числа частинок. Звідси як умова рівноваги слід сталість температури і тиску для всіх фаз, а також рівність значень хімічного потенціалу для кожного з компонентів у співіснуючих фазах. Виконання цих умов ще не гарантує У. т. системи. З вимоги мінімуму U випливає ще одна умова = позитивне значення другої варіації d 2 U. Воно призводить до ряду термодинамічних нерівностей, які є умовами термодинамічної стійкості. Наприклад, одне з них полягає в позитивному значенні теплоємності системи при постійному обсязі, а інше = в убуванні тиску із зростанням обсягу при постійній температурі.

У загальному випадку умова У. т. можна сформулювати у вигляді наступного принципу: зовнішній вплив, що виводить систему зі стану рівноваги, стимулює в ньому процеси, які прагнуть послабити результати цього впливу (див. Лешательє = Брауна принцип ). Повна теорія У. т. як для гомогенних, так і для гетерогенних систем була розроблена в кінці 19 в. Дж. У. Гиббсом .

Властивістю У. т. може певною ступеня володіти і метастабільна рівновага, якому хоч і відповідає мінімум внутрішньої енергії або ін термодинамічної потенціалу, але цей мінімум лежить вище основного мінімуму, що визначає найбільш стійкий стан (див. Метастабільний стан ).

© Д. Н. Зубарев.

Виберіть першу букву в назві статті:

а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ы э ю я

Повний політерний каталог статей


 

Алфавітний каталог статей

  а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ы э ю я
 


 
енциклопедія  біляші  морс  шашлик  качка