нижнее белье для полных
მედიცინის კვლევები

   Велика Радянська Енциклопедія

Звільнення

   
 

Звільнення, припинення трудового договору . По радянському праву може послідувати за ініціативою робітника (службовця) або адміністрації, а також з інших підстав, передбачених законом. Робітники і службовці мають право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це адміністрацію письмово за 2 нед , після закінчення яких працівник має право припинити роботу, а адміністрація зобов'язана видати йому трудову книжку і провести розрахунок. За домовленістю між працівником і адміністрацією трудовий договір може бути розірваний і до закінчення 2 нед. Строковий трудовий договір підлягає розірванню достроково на вимогу працівника в разі його хвороби або інвалідності, що перешкоджають виконанню роботи за договором, а також при порушенні адміністрацією законодавства про працю, умов колективного чи трудового договору і по ін поважних причин.

У. з ініціативи адміністрації можливо лише у випадках: ліквідації підприємства, установи чи організації, скорочення чисельності або штату працівників; виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я, що перешкоджають продовженню даної роботи; систематичного невиконання робітником або службовцем без поважних причин своїх обов'язків, якщо раніше до нього застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення; прогулу без поважної причин (у тому числі появи на роботі в нетверезому стані); неявки на роботу протягом більш 4 міс підряд внаслідок тимчасової непрацездатності (якщо законодавством не встановлений триваліший строк збереження місця роботи при даному захворюванні і якщо тимчасова непрацездатність не пов'язана з каліцтвом або професійним захворюванням); відновлення на роботі робітника, службовця, який раніше виконував цю роботу. У. з ініціативи адміністрації не допускається, як правило, без попередньої згоди ФЗМК.

У. з порушенням зазначеного правила є незаконним, а звільнений працівник підлягає відновленню на колишній роботі.

У. може також мати місце за згодою сторін, у зв'язку із закінченням терміну договору, закликом працівника на військову службу, при переведенні працівника за його згодою на ін підприємство, в установу і т.п.

Для деяких категорій робітників і службовців передбачені, крім загальних, спеціальні додаткові підстави У. (наприклад, при грубому порушенні трудових обов'язків працівником, несучим відповідальність дисциплінарну в порядку підлеглості).

Виберіть першу букву в назві статті:

а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ы э ю я

Повний політерний каталог статей


 

Алфавітний каталог статей

  а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ы э ю я
 


 
енциклопедія  біляші  морс  шашлик  качка