нижнее белье для полных
მედიცინის კვლევები

   Велика Радянська Енциклопедія

Юліанський період

   
 

Юліанський період, проміжок часу в 7980 років, використовуваний при астрономічних і хронологічних розрахунках. Широке застосування в науці знайшла система безперервного відліку часу в юліанських днях (JD), запропонована наприкінці 16 в. французьким ученим Ж. Скалигером. У цій системі кожен момент часу позначається кількістю діб (з урахуванням дробової частини доби), що пройшли з початку поточного Ю. п., в якості якого прийнятий грінвічський опівдні (12:00 всесвітнього часу) 1 січня 4713 до н. е.. Для визначення кількості цілих діб, що пройшли до цікавить моменту, користуються таблицями, які публікуються в астрономічних щорічниках і довідниках.

Якщо розрахунки ведуться з точністю до доби, що містяться в таблицях числа зручно розглядати як номери відповідних дат. У цьому випадку для визначення числа днів, що минули між двома історичними подіями, досить з номера дати другої події відняти номер дати першої події.

Табл. 1. - Число днів, що минули від початку періоду до полудня 0-го січня високосного року


Рік

20 століття


Рік

20 століття


0 *

2415019


52

2434012


4

2416480


56

2435473

8

2417941

60

2436934

12

2419402

64

2438395

16

2420863

68

2439856

20

2422324

72

2441317

24

2423785

76

2442778

28

2425246

80

2444239

32

2426707

84

2445700

36

2428168

88

2447161

40

2429 629

92

2448622

44

2431090

96

2450083

48

2432551

Табл. 2. - Число діб, що пройшли до початку кожного місяця чотирирічного інтервалу

 

рік

ян
варь, 0

фев-
раль, 0

березень, 0

ап-
рель, 0

травень, 0

червень, 0

липень, 0

ав-
густий, 0

сен-
тябрь, 0

ок-
тябрь, 0

но-
ябрь, 0

де-
КАБРІО, 60-і рр.. 20 в. набув поширення рахунок днів у модифікованих юліанських днях (MJD), в якому початок доби перенесено на Грінвічську опівночі, що більш зручно в практичних розрахунках. Модифіковані юліанські дні пов'язані з юліанського днями формулою: М. J. D. = J. D - 2 400 000,5.

0

0

Ю. п. являє собою найменшу кратне трьох циклів: 28-річного сонячного, що приводить дні тижня на ті ж числа місяців; 19-річного місячного (цикл Метона), що приводить фази Місяця на ті ж дати; 15-річного, т. н. римського індиктиона, по закінченні якого в Стародавньому Римі стягувалася надзвичайна подати. Однак цей факт для відліку часу в юліанських днями практичного значення не має.

Для того щоб визначити номер заданої дати 20 в. в новому стилі (григоріанському календарі), складають: а) номер умовного 0-го січня високосного року, що передує заданому році (табл. 1), б) кількість діб, що пройшли від цієї доби до 0-го числа заданих місяця та року (табл. 2), в) задане календарне число. Так, 22 червня 1941 = 2429629 + 517 + 22 = 2430168 J. D.; 9 травня 1945 = 2431090 + 486 + 9 = 2431585 J. D. Вирахувавши з другого номера першого, знаходимо, що з початку Великої Вітчизняної війни до Дня Перемоги пройшло 1417

сут

. Для визначення номерів доби 19, 18 і 17 століть з числа, знайденого за таблицею 1 для відповідного року 20 в., Необхідно відняти величину 36524, відповідно, 1, 2 і 3 рази. Для зазначеного зірочкою 1900, а також для років 1800 і 1700, невисокосний в новому стилі, в табл. 2 для січня 0, і лютого 0 в першому рядку замість 0 і 31 слід брати, відповідно, 1 і 32.

152

182

213

244

274

305

335

1

366

397

425

456

486

517

547

578

609

639

670

700

2

731

762

790

821

851

882

912

943

974

1004

1035

1065

3

1096

1127

1155

1186

1216

1247

1277

1308

1339

1369

1400

1430

В 60-е гг. 20 в. получил распространение счёт дней в модифицированных юлианских днях (M. J. D.), в котором начало суток перенесено на гринвичскую полночь, что более удобно в практических расчётах. Модифицированные юлианские дни связаны с юлианскими днями формулой: М. J. D. = J. D - 2 400 000,5.

Ю. п. представляет собой наименьшее кратное трёх циклов: 28-летнего солнечного, приводящего дни недели на те же числа месяцев; 19-летнего лунного (цикл метона), приводящего фазы Луны на те же даты; 15-летнего, т. н. римского индиктиона, по прошествии которого в Древнем Риме взымалась чрезвычайная подать. Однако этот факт для счёта времени в юлианских днях практического значения не имеет.

Для того чтобы определить номер заданной даты 20 в. в новом стиле (григорианском календаре), складывают: а) номер условного 0-го января високосного года, предшествующего заданному году (табл. 1); б) количество суток, прошедших от этих суток до 0-го числа заданных месяца и года (табл. 2); в) заданное календарное число. Так, 22 июня 1941 = 2429629 + 517 + 22 = 2430168 J. D.; 9 мая 1945 = 2431090 + 486 + 9 = 2431585 J. D. Вычтя из второго номера первый, находим, что с начала Великой Отечественной войны до Дня Победы прошло 1417 сут. Для определения номеров суток 19, 18 и 17 веков из числа, найденного по таблице 1 для соответствующего года 20 в., необходимо вычесть величину 36524, соответственно, 1, 2 и 3 раза. Для отмеченного звёздочкой 1900, а также для годов 1800 и 1700, невисокосных в новом стиле, в табл. 2 для января 0 и февраля 0 в первой строке вместо 0 и 31 следует брать, соответственно, 1 и 32.

Виберіть першу букву в назві статті:

а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ы э ю я

Повний політерний каталог статей


 

Алфавітний каталог статей

  а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ы э ю я
 


 
енциклопедія  біляші  морс  шашлик  качка