нижнее белье для полных
მედიცინის კვლევები

   Велика Радянська Енциклопедія

Заочна освіта

   
 

Заочна освіта, одна з форм підготовки і підвищення кваліфікації фахівців з вищою і середньою спеціальною освітою, а також отримання загальної середньої освіти без відриву від роботи на виробництві. На відміну від денної системи освіти, в З. о. основною формою навчання є самостійна робота студентів (учнів).

У 19 в. і початку 20 в. в Росії, як і в ін країнах, для цілей самоосвіти и екстернату видавалися різні навчальні посібники, науково-популярні та професійні журнали. Однак науково розробленої системи З. о. не було. Воно залишалося справою приватної ініціативи передових вчених, прогресивних громадських діячів і організацій. Вперше в світі система З. о. на всіх щаблях була створена в СРСР. 8-й з'їзд Комуністичної партії (1919) прийняв рішення про надання всебічної державної допомоги самоосвіти і саморозвитку робітників і селян. З 20-х рр.. здійснюється випуск літератури для самоосвіти: "Школа на дому" під загальною редакцією Н. К. Крупської, "Народний університет на дому", "Робітфак на дому", "Готуйся до вузу", "Робочий технікум вдома", "Вчися сам" та ін У 1923-1929 стали відкриватися курси із заочною системою навчання (іноземних мов, радянського будівництва, профруху та зв'язку, заочний комуністичний університет і заочна Промакадемію). У 1926-27 при деяких московських вузах - 2-му МГУ, Механічному інституті ім. М. В. Ломоносова, С.-х. академії ім. К. А. Тімірязєва та ін - відкрилися заочні відділення, на які було прийнято 37 тис. студентів. Заочні відділення (курси) здійснювали головним чином підвищення кваліфікації фахівців і надавали допомогу молоді в підготовці до здачі іспитів в порядку екстернату. У 1927 створені Центральний інститут заочного навчання та Молодіжний інститут ЦК ВЛКСМ, перетворений в 1930 у Всесоюзний с.-г. інститут заочної освіти. При с.-г. вузах відкрилося понад 30 заочних відділень. У 1929 колегія Наркомосу РРФСР затвердила принципові засади організації вищої та середньої З. о. У 1929-30 З. о. отримало подальший розвиток - було створено кілька центральних заочних галузевих втузів і опорні пункти на підприємствах. До початку 1931 у вищих і середніх навчальних закладах системи З. о. навчалося більше 350 тис. чол.

У 1929-32 були створені найбільші заочні інститути - Всесоюзний індустріальний (нині політехнічний) у Москві, Ленінградський індустріальний (нині Північно-Західний політехнічний), Всесоюзний фінансово-економічний ( в Москві) та ін У 1937 Раднарком РРФСР прийняв постанову "Про організацію в системі Наркомосу загальноосвітнього заочного навчання дорослих", відповідно до якого стали створюватися заочні середні загальноосвітні школи, які готували учнів до здачі іспитів екстерном при денних школах (документ про освіту заочні школи не видавали).

Постановою РНК СРСР "Про вищу заочному навчанні" (29 серпня 1938) були визначені номенклатура спеціальностей для системи З. о. і мережа самостійних заочних вузів; в усіх заочних вузах і відділеннях введена курсова система навчання і обов'язкова здача всіх іспитів та заліків; для заочників встановлені додаткові оплачувані відпустки за місцем роботи. 13 березня 1939 Раднарком СРСР затвердив Положення про заочній аспірантурі.

З. о. стало органічною частиною загальної системи народної освіти в СРСР і охоплює загальноосвітню, середню спеціальну і вищу школи. У 50-60-і рр.. з метою максимального наближення загальноосвітньої школи до працюючої молоді була створена гнучка система заочного загальної освіти; крім самостійних шкіл і їх відділень, у тому числі спеціальних (для деяких категорій працівників, наприклад залізничників, моряків та ін), були організовані консультаційні пункти та групи при денних школах, і індивідуальне навчання молоді. У 1960/61 навчальному році в системі загального З. о. навчалося 275,6 тис. чол. (У т. ч. 175,8 тис. в 9-11-х класах), випуск склав 19,7 тис. чол. з восьмирічної школи і 30,8 тис. - з середньої. У 1968/69 навчальному році системою загального З. о. було охоплено 1184,6 тис. чол. (У т. ч. 802,1 тис. в 9-11-х класах), випуск склав 140 тис. чол. з восьмирічної школи і 161,2 тис. - з середньої. У 1970 працювало близько 900 самостійних середніх загальноосвітніх заочних шкіл. З введенням в 1971/72 навчальному році нового "Положення про вечірню (змінну) середню загальноосвітню школу" знову відкрито 813 районних шкіл із заочною формою навчання; при 1106 школах з очною формою занять організовано навчання заочників; створено додатково 500 навчально-консультаційних пунктів; загальне число учнів-заочників досягло 1,2 млн.

Заочна підготовка фахівців здійснюється через мережу самостійних заочних середніх і вищих навчальних закладів і організованих при них філій і навчально-консультаційних пунктів (УКП) на найбільших підприємствах і будовах, а також на заочних факультетах (відділеннях) стаціонарних вузів і технікумів. На допомогу бажаючим отримати освіту без відриву від роботи у вузах створюються загальнотехнічні факультети, що дозволяють протягом перших трьох років навчатися очно - по вечірній системі, а потім обрати для продовження освіти або заочний, або очний вуз. Широка мережа філій, УКП, загальнотехнічних факультетів та ін дозволяє трудящим здобути освіту незалежно від місця проживання і розташування навчального закладу.

В системі З. о. здійснюється підготовка фахівців з більшості спеціальностей, прийнятих в системі вищої та середньої спеціальної освіти (255 в 1970). Програми та підручники, як правило, загальні для очної, вечірньої та заочної систем освіти. Для заочників видаються методичні вказівки до самостійної роботи з навчальних дисциплін, додатковий матеріал до підручників, організовуються передачі учбових занять по радіо і телебаченню, створюються спеціальні навчальні кінофільми. Усе більше застосування в З. о. отримують різні технічні засоби навчання.

У заочних вищих і середніх спеціальних навчальних закладах (факультетах, відділеннях) прийнята предметно-курсова система навчання .

Для заочників, що проживають в місці розташування заочного навчального закладу (факультету, відділення або УКП), організовується очно-заочна система навчання, протягом навчального року читаються лекції, проводяться консультації, лабораторні та ін практичні заняття за фахом.

Важливе місце в системі З. о. займає робота студентів і учнів за фахом залежно від проходження навчальної програми. Система З. о. дає можливість фахівцям підвищити свою кваліфікацію - придбати другу, суміжну спеціальність або отримати нову (в цьому випадку можуть бути зараховані деякі раніше здані дисципліни за основним фахом, якщо їх обсяг задовольняє вимогам нової спеціальності, що дозволяє закінчити навчальний заклад в більш стислі терміни). Особам, які здобули вищу або середню спеціальну освіту в системі З. о., Видаються дипломи єдиного зразка і привласнюються загальновстановлені в СРСР кваліфікації.

В заочні вищі і середні спеціальні навчальні заклади (факультети, відділення) приймаються всі громадяни СРСР без обмеження віку, до вузів - що мають закінчену загальну або спеціальну середню освіту, а в технікуми (училища) - закінчили восьмирічну або середню загальноосвітню школу за умови здачі вступних іспитів. Переважне право на зарахування мають особи зі стажем практичне роботи за обраною у навчальній закладі (або спорідненої їй) спеціальності. Відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 2 липня 1959? 720 студентам заочних вузів (факультетів, відділень) та учні заочних середніх спеціальних навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл надаються за місцем роботи додаткові щорічні оплачувані відпустки.

У 1971 в СРСР було 16 самостійних заочних вузів і 46 середніх спеціальних навчальних закладів, 582 заочних відділення (факультету) в денних вузах і 2122 в середніх спеціальних навчальних закладах. У 1970/71 навчальному році на заочне навчання було прийнято до вузів 283,6 тис. чол., В середні спеціальні навчальні заклади - 341,7 тис. чол.; В вузах заочно навчалося 682 тис. чол., В середніх спеціальних навчальних закладах - 1185 тис. чол. У 1970 вищу освіту за заочною системою навчання отримали 213,9 тис. чол., Середню спеціальну - 269,1 тис. чол.

У числі самостійних заочних вузів 10 всесоюзних: політехнічний (заснований в 1932), машинобудівний (1936), харчової промисловості (1953), текстильної та легкої промисловості (1932), інженерно-будівельний (1944), інженерів залізничного транспорту (1951), електротехнічний інститут зв'язку (1937), юридичний (1932), фінансово-економічний (1930) - все в Москві, с.-г. заочної освіти (заснований в 1930, Балашиха, Московська область), а також Північно-Західний (1929, Ленінград) і Український (1958, Харків) політехнічні, Московський педагогічний (1951) і заочний інститут радянської торгівлі (1937, Москва).

У числі самостійних заочних середніх спеціальних навчальних закладів 18 всесоюзних.

Отримала розвиток підготовка наукових і педагогічних кадрів через заочну аспірантуру, а також система заочного підвищення кваліфікації фахівців (строком від кількох місяців до двох років), які мають вищу і середню спеціальну освіту. Заочна аспірантура діє (1970) в 551 вузі, в тому числі в 9 всесоюзних заочних інститутах. Право прийому до захисту кандидатських дисертацій надано Всесоюзному політехнічному, Всесоюзному с.-г. заочної освіти і Північно-Західному політехнічному заочним інститутам. У 1970 в заочній аспірантурі навчалося 44,4 тис. чол. (З них 20,6 тис. - у вузах).

Система вищої і середньої спеціальної З. о. існує і в ін соціалістичних країнах (ГДР, Угорщині, Чехословаччині та ін) і будується відповідно до потреб народного господарства у фахівцях. Наприклад, в НДР створені самостійні заочні вищі і середні спеціальні навчальні заклади. У багатьох вузах Угорщини відкриті заочні відділення; найбільше поширення отримує вищу З. о. для фахівців, що мають середню спеціальну освіту. У Чехословаччині система З. о. прийнята в навчальних закладах різних ступенів.

З. о. в капіталістичних країнах здійснюється в державних і приватних навчальних закладах. Дипломи про отримання спеціальності в системі З. о., Як правило, розцінюються нижче, ніж дипломи очних навчальних закладів. У вузах США є відділення, закінчення яких дає право на отримання ступеня бакалавра, а в коледжах - відділення, що дають дипломи про закінчення середньої школи; маються курси для придбання нової кваліфікації або заповнення прогалин в якій-небудь галузі знань і підвищення культурного рівня і т. д. У деяких вузах заліки приймаються лише в обсязі однієї чверті навчального плану, в інших - в обсязі половини. Іншу частину навчального плану заочник, якщо він хоче отримати диплом, повинен пройти в стаціонарі або ж протягом кількох літніх очних сесій і вже після цього здати остаточний іспит.

У Японії в 1969 було 199 навчальних закладів з заочним курсом навчання (650 тис. учнів). Система З. о. спрямовується і субсидується міністерством освіти. Найбільші заочні навчальні заклади - Вища заочна технічна школа, що має понад 150 навчально-консультаційних пунктів на підприємствах країни, Гауканская заочна вища школа - 75 УКП (близько 20 тис. студентів).

У Великобританії в Оксфордському і ін університетах є відділення заочної освіти. Щорічно в заочні технічні інститути надходить близько 20 тис. чол. У Канаді в 1968 З. о. здійснювалося в 13 університетах, 4 технологічних інститутах і багатьох приватних школах. В системі З. о. навчалося 126,6 тис. чол., у тому числі близько 23 тис. в університетах та інститутах. Заочне навчання організоване також у Франції, Швеції, Норвегії, Нідерландах, Данії, Індії, Австралії та ряді інших країн.

Періодично проводяться міжнародні конференції з З. о., Організовувані Міжнародним радою по заочному освіти ( курується ЮНЕСКО). У роботі конференції, що відбулася в 1969 в Парижі, брали участь представники 30 країн, у тому числі СРСР.

Див також Вища освіта , Середня спеціальна освіта , Середня освіта та статті про окремі галузі освіти, наприклад Біологічне утворення , Сільськогосподарське утворення .

? С. К. Кантенік. В. А. Юдін.

Виберіть першу букву в назві статті:

а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ы э ю я

Повний політерний каталог статей


 

Алфавітний каталог статей

  а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ы э ю я
 


 
енциклопедія  біляші  морс  шашлик  качка