нижнее белье для полных
მედიცინის კვლევები

   Велика Радянська Енциклопедія

З. проводиться відповідно до народно-господарським планом та планами розвитку конкретних соціалістичних підприємств. З. тісно пов'язано з організацією всього виробництва в господарстві, сприяє підвищенню культури землеробства, впровадження прогресивних форм організації праці, ефективному застосуванню техніки, добрив. Раціональне З. неможливо без урахування економічних і природних умов районів і господарств. Насамперед вивчають розміри виробництва, спеціалізацію господарств та їх підрозділів, фінансові можливості, забезпеченість робочою силою і технікою, розташування населених пунктів і виробничих центрів, зв'язок з пунктами здачі с.-г. продукції та ін економічними і культурними центрами. При проведенні З. необхідно прагнути, щоб витрати на будівництво, зроблені господарствами раніше, а також нові капітальні вкладення були використані найбільш ефективно. Всі капітальні витрати обгрунтовують необхідними розрахунками.

   
 

З. підрозділяється на 2 основних види: міжгосподарське і внутрихозяйственное, тісно між собою пов'язані. Міжгосподарське З. Проводиться у зв'язку з утворенням землекористувань колгоспів, радгоспів та ін с.-г. підприємств, організацій та установ; освітою землекористувань промислових, будівельних, транспортних та ін несільськогосподарських підприємств, організацій і установ; упорядкуванням існуючих землекористувань з усуненням черезсмужжя та ін незручностей у розташуванні земель; уточненням і зміною меж землекористувань на основі схем районного планування; виявленням нових земель для с.-г. та іншого народно-господарського освоєння; відведенням і вилученням земельних ділянок; встановленням і зміною міської межі, селищної межі і риси перспективних сільських населених пунктів. Міжгосподарське З. проводиться одночасно на території групи господарств, а іноді й цілого району, області, на основі схем районного планування. Для будівництва промислових об'єктів, доріг, ліній електропередач та ін несільськогосподарських потреб в першу чергу відводяться землі, непридатні для сільського господарства, або с.-г. угіддя гіршої якості. Відведення з с.-г. угідь земель колгоспів і радгоспів провадиться в установленому законом порядку.

Внутрігосподарське З. проводять в межах окремих с.-г. підприємств в ув'язці з суміжними господарствами на основі державного планового завдання, перспективного плану розвитку господарства та організаційно-господарського плану. Внутрігосподарське З. носить комплексний характер, що відображає питання підвищення інтенсивності використання землі, боротьби з ерозією грунтів, меліорації, водопостачання, дорожнього будівництва, планування сільських населених пунктів та ін; охоплює всі види с.-г. угідь. Основними землекористувачами на землях с.-г. призначення є колгоспи і радгоспи. З. проводять з урахуванням їх соціально-економічних та організаційно-виробничих особливостей. Внутрігосподарське З. включає ряд взаємопов'язаних складових частин.

З. в колгоспах починають із складання проекту, в якому передбачають розміщення населених пунктів, масивів бригад і виробничих центрів. При цьому визначають перспективні населені пункти, уточнюють кількість і розміри виробничих бригад, розподіляють земельні угіддя між бригадами, визначають види і кількість виробничих центрів, місце розташування загальногосподарських дворів, тваринницьких ферм і т.п. У радгоспах складовою частиною З. є розміщення відділень і господарських центрів. При цьому визначають розміри і кількість відділень (ферм); місце розташування центральної садиби і садиб відділенні; розподіл території між відділеннями. Розміщення населених пунктів і виробничих підрозділів колгоспів і радгоспів має створювати умови для кращої організації виробництва і правильного керівництва ним при найменших витратах на будівництво, обладнання та благоустрій, для найменших щорічних витрат виробництва, а також для кращого культурно-побутового обслуговування населення.

Для економічного обгрунтування розміщення доріг розраховують капіталовкладення на будівництво доріг і дорожніх споруд, щорічні транспортні витрати, термін окупності капіталовкладень.

Організація с.-г. угідь і сівозмін включає встановлення складу і співвідношення с.-г. угідь, типів, видів, кількості і площ сівозмін; обгрунтування проектованої трансформації угідь та розробку заходів щодо їх поліпшення; раціональне розміщення с.-г. угідь і сівозмін. Все це повинно забезпечити створення умов для успішного розвитку всіх галузей господарства відповідно до перспективного плану; найбільш раціональне використання землі, техніки, кращу організацію виробничих процесів, отримання максимальної кількості продукції на кожні 100

га

с.-г. угідь при найменших витратах на одиницю продукції. Організація території сівозмін полягає в узгодженому розміщенні полів, бригадних ділянок, польових станів, захисних лісових насаджень, польових доріг, водних споруд. При цьому враховують: рельєф місцевості, грунтовий покрив, еродованість грунтів, напрямок шкідливих вітрів, конфігурацію, равновелікость полів та ін Організація території садів і виноградників включає розміщення порід і сортів плодових насаджень, кварталів та бригадних ділянок, захисних лісових насаджень, підсобних господарських центрів, дорожньої мережі, водних споруд та зрошувальної мережі. Організація території пасовищ включає розміщення гуртових і отарних ділянок, введення пасовищезмін, розбивку на загони чергового стравлювання, розміщення літніх таборів, скотопрогонів, споруд для пасовищного водопостачання, розробку заходів щодо поліпшення пасовищ і т.д. Організація території сінокосів-це введення сенокосооборота, розміщення бригадних ділянок та дорожньої мережі. Залежно від конкретних природних і економічних умов господарств не завжди потрібні всі перераховані складові частини З.

Встановлена ??в порядку З. внутрихозяйственная організація території обов'язкова для колгоспів, радгоспів та ін с.-г. підприємств. Див схему 3. радгоспу "Гігант" Ростовської області.

Землевпорядні роботи здійснюються земельними органами. Інженерні кадри землевпорядників готує Московський інститут інженерів землеустрою, землевпорядні факультети с.-г. вузів, а техніків-землевпорядників - землевпорядні технікуми та землевпорядні відділення с.-г. технікумів. Літ.: Історія земельних відносин та землеустрою, під ред. І. В. Бочкова, М., 1956; Землевпорядне проектування, під ред. С. А. Удачина, 5 вид., М., 1969; Удачин С. А., Наукові основи землеустрою, М., 1965; Буріхін Н. Н., Первова Є. Н., Цфасман Я. М., Економічне обгрунтування землеустрою колгоспів нечорноземної зони РРФСР, М. 1967.

С. А. Удачин.

Лит.: История земельных отношений и землеустройства, под ред. И. В. Бочкова, М., 1956; Землеустроительное проектирование, под ред. С. А. Удачина, 5 изд., М., 1969; Удачин С. А., Научные основы землеустройства, М., 1965; Бурихин Н. Н., Первова Е. Н., Цфасман Я. М., Экономическое обоснование землеустройства колхозов нечерноземной зоны РСФСР, М. 1967.

© С. А. Удачин.

Виберіть першу букву в назві статті:

а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ы э ю я

Повний політерний каталог статей


 

Алфавітний каталог статей

  а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ы э ю я
 


 
енциклопедія  біляші  морс  шашлик  качка