нижнее белье для полных
მედიცინის კვლევები

   Велика Радянська Енциклопедія

Жіночий рух

   
 

Жіночий рух, боротьба жінок за зрівняння прав з чоловіками в економічній, суспільно-політичній і культурній галузях, а також їх участь в загальнополітичній боротьбі. Різні напрямки Ж. д. відображають позиції тих соціальних груп і політичних течій, які ці напрямки представляють. Рух жінок-робітниць - невід'ємна складова частина робочого руху. Вимоги рівноправності були вперше висунуті жінками в період становлення буржуазного ладу. Вже під час Війни за незалежність в Північній Америці 1775-83 було висунуто вимогу (його підтримували громадські діячки Мерсі Уоррен, Абігайль Адамс та ін) про надання жінкам рівних з чоловіками виборчих прав. Початок організованого Ж. д. відноситься до часу Великої французької революції. У роки революції жінки з народу брали активну участь у всіх великих народних виступах. У ті роки у Франції став виходити перший журнал, присвячений боротьбі жінок за рівність, виникли перші жіночі організації - жіночі революційні клуби, діяльно брали участь у партійно-політичній боротьбі. Декларація прав жінки і громадянки, представлена ??в 1791 Національним зборам [підготовлена ??Олімпією де Гуж (1748-93) за зразком Декларації прав людини і громадянина], була спрямована проти "панування чоловіків над жінками" і вимагала від чоловіків визнання повного соціального і політичного рівноправ'я жінки в ім'я здійснення "загальних людських прав". Однак більшість вождів французької революції відкинуло ідею жіночого рівноправ'я, і ??в кінці 1793 всі жіночі клуби були закриті. В Англії вимога цивільного рівноправ'я жінок було висунуто Мері Уолстонкрафт (1759-97) у книзі "Захист прав жінки" (1792), в якій вже були намічені основні лінії майбутнього феміністського руху (див. Фемінізм ). З твердженням буржуазії у влади все більш виразно виявлялася обмеженість панував в ту пору буржуазного Ж. д., що ставив своєю метою лише рівноправність жінок з чоловіками свого класу в рамках буржуазного суспільства. В 1-й половини 19 в. учасниці буржуазного Ж. д. звужують розуміння жіночого питання і вимагають по-перевазі відкриття жінкам рівного доступу до освіти; до середини 19 в. це вимога все частіше доповнюється вимогою "права на працю" для жінок імущих класів. У 30-40-х рр.. у Франції розвивається література, яка повстає проти сімейного рабства жінки і вимагає її емансипації (наприклад, романи Ж. Санд). У США і Великобританії зароджується рух за виборчі права для жінок. Жінки починають приймати все більш діяльну участь у громадському житті: наприклад в США - в боротьбі за звільнення негрів (у 30-х рр.. тут діяло близько 100 жіночих товариств боротьби з рабством), у Великобританії - в русі чартиста і в боротьбі за скасування хлібних законів.

Революції 1848-49 в Європі дали новий поштовх розвитку Ж. д., в тому числі руху за політичне й громадянське рівноправ'я. У 1848 у Франції виник ряд жіночих клубів, боролися за політичне рівноправ'я жінок, зародилися перші самостійні організації робітниць; в Німеччині та Австрії з'явилася безліч жіночих союзів, що виступали за політичні права жінок. У США в липні 1848 відбувся перший в історії з'їзд на захист прав жінок; згодом такі з'їзди стали скликатися майже щорічно. У 2-й половині 19 в. у країнах Європи та в США виникають жіночі організації (наприклад, Загальний німецький жіночий союз, в 1865), ставлять метою розвиток жіночої освіти і звільнення жіночої праці (фактично йшлося про т. н. вільних професіях) від всяких обмежень. У 60-х рр.. у Великобританії в обстановці розгорнулася боротьби навколо готувалася виборчої реформи посилився рух за надання виборчих прав жінкам. Після відхилення пропозиції про надання жінкам рівного з чоловіками виборчого права, внесеного Дж. С. Міллем до парламенту в 1867, в ряді міст були створені суспільства боротьби за жіноче виборче право, що об'єдналися пізніше в Національну асоціацію. В США в 1869 були створені 2 організації такого характеру, що об'єдналися в 1890 в Національну американську асоціацію за жіноче виборче право; у Франції в 1882-Французька ліга прав жінок.

В кінці 19 - початку 20 ст. мережу буржуазних жіночих організації була у великій кількості країн. Зародилося Ж. д. у Латинській Америці, що носило переважно феміністський характер. Перші кроки робило Ж. д. у Японії, Індії, Індонезії, потім в Туреччині, Ірані. У 1888 з ініціативи американських феміністок виникла перша міжнародна жіноча організація - Міжнародна рада жінок. У 1904 була заснована міжнародна організація суфражисток -Міжнародний альянс за виборчі права жінок (з 1946 - Міжнародний альянс жінок - прихильниць рівних прав і обов'язків). У ряді країн створювалися філантропічні, релігійні, націоналістичні та ін жіночі організації. У 1910 був заснований Всесвітній союз католицьких жіночих організацій. Для всіх цих буржуазних жіночих організації, при всій відмінності цілей, які вони перед собою ставили, характерно твердження про "надкласовості" жіночих інтересів, спрямоване на відрив трудящих жінок від робочого руху.

У 2-й половині 19 в. стало формуватися пролетарський напрям Ж. д., що ставить завданням підвищення класової самосвідомості жінок-робітниць, залучення їх у суспільно-політичне життя, в революційне рух робочого класу. Виконанню цього завдання служили засновані на ідеях К. Маркса рішення 1-го Інтернаціоналу про охорону праці робітниць, що розкривали не тільки глибину експлуатації жіночої праці капіталістичними підприємцями, а й неспроможність переконань прудоністів, що бачили в жінці лише хранительку домашнього вогнища. У ті роки працівниці не тільки самовіддано брали участь в революційному русі поряд з чоловіками (особливо широко - в Паризькій Комуні 1871), а й проводили самостійні виступи, створювали свої власні організації. Робилися спроби створити окремі жіночі профспілки (у Великобританії, Німеччині, Франції). Ці спроби, проте, не виправдали себе: підстава особливих жіночих профспілок аж ніяк не сприяло ефективності боротьби робітників проти капіталістів; тому революційні робітники були проти їх створення. У ці роки ряд жіночих робочих організацій Великобританії і Франції прилучився до 1-го Інтернаціоналу. Німецькі працівниці входили в створене в 1869 в Кріммічау (Саксонія) Міжнародне профспілкове товариство мануфактурних, промислових і кустарних робітників, що знаходилося під впливом ідей Інтернаціоналу. Величезну роль у розвитку пролетарського Ж. д. на основі принципів наукового соціалізму зіграла книга А. Бебеля "Жінка і соціалізм" (1879). Наприкінці 19 в. найбільшого розвитку пролетарське Ж. д. досягло в Німеччині. У 1891 в програму Соціал-демократичної партії Німеччини ( Ерфуртська програма ) було включено вимога виборчого права для жінок; був прийнятий принцип організаційної єдності робітників і робітниць, зроблені зусилля по залученню жінок у профспілки; в 1891 почав виходити журнал жінок-робітниць "Глайхайт" ("Gleichheit"; в 1892-1917 видавався під керівництвом К. Цеткін). З 1900 стали регулярно скликатися всенімецького жіночі конференції.

В кінці 19 - початку 20 ст. триває створення передумов для значного розширення і зміцнення пролетарського Ж. д. Окремі аспекти Ж. д. і жіночого питання розглядалися на конгресах 2-го Інтернаціоналу. У 1893 Цюріхський конгрес вказав, що борг робітників усіх країн енергійно виступати за законодавчий захист жіночої праці. Відбулося в 1896 нараду делегаток Лондонського конгресу 2-го Інтернаціоналу висловилося за загальні організації пролетарів обох статей, вказавши одночасно на необхідність повного розмежування робітника Ж. д. з фемінізмом. Важливими віхами в розвитку робітника Ж. д. були 1-я (1907, Штутгарт) і 2 я (1910, Копенгаген) Міжнародні конференції жінок-соціалісток. Перша з них 47 голосами проти 11 прийняла резолюцію про боротьбу за загальне і рівне виборче право для обох статей, а слідом за тим її прийняв Штутгартський конгрес 2-го Інтернаціоналу. На 1-й конференції було вирішено утворити Міжнародний жіночий секретаріат на чолі з К. Цеткін; журнал "Глайхайт" був визнаний його органом, 2-я конференція, на якій були присутні делегатки 17 країн, увійшла в історію своїм рішенням про проведення щорік Міжнародного жіночого дня (див. Міжнародний жіночий день 8 березня ).

Під час 1-й світової війни 1914-18 не тільки буржуазні; але і більшість соціал-демократичні жіночі організації стали на позиції шовіністів. Важливу роль в об'єднанні соціалісток, що залишилися на інтернаціоналістських позиціях, зіграла скликана за ініціативою більшовиків Бернська міжнародна жіноча соціалістична конференція 1915 , хоча конференція і прийняла пацифістську резолюцію, всупереч проекту, запропонованому більшовиками. У цей же період зароджується міжнародне пацифістський Ж. д. У 1915 в Гаазі за ініціативою американської громадської діячки Джейн Аддамс був заснований пацифістський Міжнародний комітет жінок за міцний мир (з 1919 - Міжнародна ліга жінок за мир і свободу). Роки війни були відзначені голодними виступами жінок воюючих країн. У 1917 почалася за призовом Петроградського комітету більшовиків демонстрація робітниць Петрограда в день 8 березня (23 лютого за старим стилем) проти голоду, війни, царизму поклала початок масовому руху, подальший розвиток якого призвело до перемоги Лютневої буржуазно-демократичної революції. Жінки-робітниці були в рядах активних учасників підготовки та проведення Великої Жовтневої соціалістичної революції, після перемоги якої найважливішими завданнями Ж. д. у Радянській республіці стали всемірне сприяння будівництву соціалізму, захист соціалістичної вітчизни, залучення всіх жінок в активну політичну і громадську діяльність.

В зарубіжному Ж. д. в обстановці революційного підйому, пов'язаного з наслідками 1-й світової війни 1914-18 і впливом Великої Жовтневої революції, проходив процес диференціації. Багато буржуазні жіночі організації стали в міру надання жінкам виборчих прав все більш відкрито виступати на захист капіталістичного ладу. Посилили свою діяльність серед жінок соціал-демократичні партії; був заснований Міжнародний жіночий соціалістичний секретаріат (його наступником став заснований в 1955 Міжнародна рада жінок соціал-демократок). Був створений ряд спеціалізованих міжнародних жіночих організацій: Міжнародна федерація жінок з університетською освітою (заснована в 1919 ), Міжнародна кооперативна жіноча гільдія (заснована в 1921), Інтернаціонал відкритих дверей для економічного звільнення жінок-робітниць (заснована в 1929), Міжнародна федерація жінок ділових і вільних професій (заснована в 1930). Рух за жіноче рівноправ'я і реформу побуту розгорнулося в 20 -х рр.. у ряді країн Азії (Туреччина, Китай та ін.)

Комуністичне Ж. д. за межами СРСР оформилося в 20-і рр.. Розглядаючи Ж. д. як важливий революційний фактор, Комуністичний Інтернаціонал на своїх конгресах не раз обговорював питання про роботу комуністів серед трудящих жінок. У 1920-26 були проведені чотири міжнародні конференції (наради) жінок-комуністок. Як керівного центру по роботі серед жінок при Комінтерні в 1920 був створений Міжнародний жіночий секретаріат (його секретарем стала К. Цеткін ). Виникла жіноча комуністична друк (в т. ч. міжнародний жіночий журнал німецькою мовою "Die kommunistische Fraueninternationale", 1921 -25). Були утворені деякі безпартійні жіночі організації, що знаходилися під керівництвом компартії ("Союз червоних жінок і дівчат" у Німеччині, 1925, і ін.) Але в цілому комуністичне Ж. д. за межами СРСР було чисельно і організаційно слабким, страждало елементами схематизму, сектантства і шаблону. Наступ фашизму в Німеччині і низці ін капіталістичних країн на початку 30-х рр.. супроводжувалося суттєвими змінами в розстановці сил у міжнародному Ж. д. У країнах, де до влади прийшов фашизм, прогресивні жіночі організації, а також буржуазні організації, що ставили за мету емансипацію жінок, були розгромлені. Водночас фашистська небезпека привела до зародження демократичного антифашистського Ж. д., яке ставало частиною руху єдиного антифашистського народного фронту. Жінки становили значну силу в єдиному антифашистському фронті у Франції, Іспанії, вносили великий внесок у боротьбу китайського народу проти японських загарбників. У серпні 1934 в Парижі за ініціативою групи передових жінок низки країн, у тому числі і СРСР, відбувся Всесвітній конгрес жінок проти війни і фашизму. 1096 делегаток конгресу представляли СРСР, Францію, Великобританію, США, Іспанію, Бельгію, Швецію, Болгарію, Індокитай та інші країни (серед них поряд з 320 комуністками було 158 пацифісток, 64 феміністки, 16 християнських соціалісток та ін.) На конгресі виступали Е. Д. Стасова , Д. Ібаррурі , І. Блюм та ін; був створений Всесвітній жіночий комітет проти війни і фашизму. В 1935 Н. К. Крупська звернулася до Міжнародної лізі жінок за мир і свободу із закликом об'єднати зусилля проти небезпеки війни; але, хоча ліга і брала участь в роботі конгресу в Парижі, ця пацифіста організація не проявила великої активності в боротьбі проти фашизму і мілітаризму. У травні 1938 відбулася антивоєнна Міжнародна жіноча конференція в Марселі. В Однак, загалом, демократичне Ж. д. напередодні 2-ї світової війни 1939-45 широкого розвитку не отримало; національні демократичні жіночі організації ще не були створені.

Під час 2-ї світової війни 1939 - 45 жінки брали участь у всіх формах опору фашистським окупантам. Багато з них загинули в боях або стали жертвами фашистського терору. Незважаючи на труднощі воєнного часу, між жінками-антифашистки підтримувалися організаційні зв'язки. Велику роль у зміцненні інтернаціональних зв'язків жінок-антіфашісток зіграв Антифашистський комітет радянських жінок (з 1956 - Комітет радянських жінок ). У багатьох країнах Європи та Азії в ході війни або незабаром після звільнення від фашистської окупації виникли масові демократичні жіночі організації.

Разом з тим багато буржуазні феміністські, пацифістські, релігійні та інші жіночі організації, що виникли наприкінці 19 - початку 20 ст., припинили в роки війни свою діяльність і лише після її закінчення стали відновлювати національні секції і відновлювати перервані міжнародні зв'язки.

Після розгрому фашистського блоку, в обстановці загального ослаблення світового капіталізму, утворення світової соціалістичної системи, підйому національно -визвольного руху і зміцнення демократичних сил в усьому світі в міжнародному Ж. д. розвиваються нові процеси. Найважливіше значення мало заснування в грудні 1945 перший в історії Ж. д. масової міжнародної демократичної організації - Міжнародної демократичної федерації жінок (МДФЖ), до складу якої при її створенні увійшли національні організації 39 країн. Поряд з МДФЖ в міжнародному Ж. д. продовжують діяти старі буржуазні жіночі організації. З метою об'єднання всіх сил, здатних в тій чи іншій мірі брати участь у захисті прав жінок, в боротьбі за благополуччя дітей, за мир, демократію і національну незалежність, МДФЖ підтримує спільні дії різних національних і міжнародних жіночих організацій. Однак керівництво багатьох "традиційних" жіночих організацій відмовляється від єдності дій, перебуваючи під впливом антикомунізму.

Все більш діяльну участь в економічному і культурному будівництві та суспільного життя беруть жінки в державах, що розвиваються Азії та Африки. Тут створюються національні та регіональні жіночі об'єднання (наприклад, Всеафріканськая конференція жінок, заснована в 1962; Всеарабская федерація жінок). У країнах Латинської Америки масові жіночі демократичні організації були створені в кінці 40 - початку 50-х рр.. Зростає активність представників держав, що розвиваються в міжнародних жіночих організаціях.

У зв'язку з тим, що після 2-ої світової війни в переважній більшості країн жінки отримали виборчі та ін політичні права, одним з найважливіших завдань Ж. д. стає боротьба за фактичну реалізацію прав жінок, визнаних в законодавчому порядку. Все більшу увагу приділяють жіночі організації питань, що породжується трудовою діяльністю жінок. Разом з тим шириться коло загальносоціальних, національних і міжнародних проблем, що входять в сферу інтересів учасниць Ж. д. Не тільки МДФЖ, а й багато інших жіночі організації активізують боротьбу за запобігання світової термоядерної війни, проти гонки озброєння, проти расизму і злиднів, підтримують національно -визвольний рух. Так, наприклад, вимога про заборону ядерних випробувань активно підтримали майже всі жіночі організації країн Європи, США, Канади, Австралії. Збір підписів під петиціями, адресованими ядерним державам, проведення масових демонстрацій проти ядерних випробувань, за загальне і повне роззброєння, за мир і безпеку зайняли важливе місце в сучасному Ж. д. У 1969 в Лондоні за ініціативою британської секції Міжнародної ліги жінок за мир і свободу відбулася міжнародна конференція за заборону хімічної і бактеріологічної зброї, в якій взяли участь видатні вчені та громадські діячі капіталістичних і соціалістичних країн.

У червні 1970 в Істад (Швеція) була проведена консультативна зустріч представників європейських організацій МДФЖ та Міжнародної ліги жінок за мир і свободу, присвячена проблемам європейської безпеки.

З 2-ї половини 60-х рр.. центральне місце в діяльності багатьох жіночих організацій займає боротьба проти агресії США в Індокитаї. У цій боротьбі поряд з національними організаціями МДФЖ активно беруть участь американська секція Міжнародної ліги жінок за мир і свободу, руху "Жінки, боріться за мир" (США), "Голос жінок" (Канада) та ін Ця боротьба проводиться в різних формах: антивоєнні демонстрації; підтримка американської молоді, що відмовилася від призову в армію; збір коштів на надання медичної та ін допомоги в'єтнамському народові; публікація матеріалів про американську агресію, а також матеріалів, що роз'яснюють позицію уряду ДРВ і Тимчасового революційного уряду Республіки Південного В'єтнаму. МДФЖ та її національні організації активно виступили проти агресії Ізраїлю на Близькому Сході.

Багато жіночі організації (національні організації МДФЖ, секції Міжнародної ліги жінок за мир і свободу, відділення Міжнародної федерації жінок юридичних професій, заснованої в 1929, і ін) діяльно виступають на підтримку грецьких демократів, проти расизму в ПАР і Південної Родезії. В авангарді цієї боротьби - комуністки, що беруть участь в ній відповідно до програмних і тактичними установками комуністичних партій. Останні розглядають демократичні Ж. д. як один з найважливіших елементів єдності антиімперіалістичних сил, які виступають за демократію і соціалізм.

Міжнародні жіночі організації беруть участь у діяльності ООН. Прийняття Генеральною Асамблеєю ООН в 1967 Декларації про ліквідацію дискримінації жінок було результатом великої попередньої роботи, проведеної МДФЖ, Міжнародною радою жінок, Міжнародною федерацією жінок юридичних професій, Міжнародним альянсом жінок - прихильниць рівних прав і обов'язків та ін жіночими організаціями. Деяким міжнародним жіночим організаціям ООН та її спеціалізованим установам надано консультативний статус різних категорій. Консультативний статус 1-ї категорії присвоєно МДФЖ і Міжнародній раді жінок.

Літ. см. при ст. Жіноче питання.

© Л. Г. Балаховская (Після 1939), А. Б. Герман (До 1939).

Виберіть першу букву в назві статті:

а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ы э ю я

Повний політерний каталог статей


 

Алфавітний каталог статей

  а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ы э ю я
 


 
енциклопедія  біляші  морс  шашлик  качка