нижнее белье для полных
მედიცინის კვლევები

   Велика Радянська Енциклопедія

Звання військові

   
 

Звання військові, звання, персонально привласнюються кожному військовослужбовцю і військовозобов'язаному збройних сил відповідно до їх службовим становищем, військової чи спеціальної підготовкою, приналежністю до роду військ або виду служби, а також заслугами. З. в. визначають старшинство у взаємовідносинах між військовослужбовцями. Поява З. в. відноситься до 15-16 ст. і пов'язане із зародженням постійних армій.

У Росії З. в. вперше введені в утвореному в середині 16 в. стрілецькому війську: стрілець, десятник, п'ятдесятник, сотник, полуголови (п'ятисотенна голова, або полуполковнік, він же підполковник), голова наказу (командир полку, він же полковник), воєвода - начальник стрілецького загону, стрілецький голова - начальник, який керував усіма стрілецькими частинами міста або повіту. Звання зберігалися тільки на час служби в стрілецькому війську. У ін військах до утворення "полків іноземного ладу" З. в. збігалися з чинами цивільної служби (див. Чини, звання, титули в Росії). Командний склад "полків іноземного ладу" і іноземці, що перебували на військовій службі в російській армії, мали З. в. західно-європейського типу (прапорщик, поручик, капітан або ротмістр в кавалерії, майор, підполковник, полковник, генерал-бригадир, генерал-майор, генерал-поручик, генерал).

В кінці 17 - початку 18 вв. Петро I ввів в створеній ним регулярної армії єдину систему З. в. (Чинів) західно-європейського типу, які були остаточно оформлені табелем про ранги від 24 січня 1722. Більшість їх проіснувало до 1917. Всі З. в. поділялися за групами (щаблях) і класах (див. табл. 1).

Декретом Радянського уряду від 16 грудня 1917 старі чини, звання і титули були скасовані. У перші роки існування Радянської держави командири в армії і на флоті розрізнялися за займаним посадам: командир взводу, роти, батальйону, полку, начальник дивізії і т.д. Вперше З. в. введені в Збройних Силах СРСР постановою ЦВК і РНК СРСР від 22 вересня 1935 (див. табл. 2). Цією ж постановою введено звання Маршала Радянського Союзу.

Для військово-технічного складу Сухопутних військ і ВПС постановою ЦВК і РНК СРСР від 22 вересня 1935 були встановлені З. в.: Воентехніка 2-го і 1 - го рангів, воєнінженер 3-го, 2-го і 1-го рангів, брігінженер, дівінженер, корінженер, армінженер; в ВМФ: воентехніка і воєнінженер ті ж, що і в Сухопутних військах, а для вищого інженерного складу - інженер-флагман 3 -го, 2-го і 1-го рангів, інженер-флагман флоту. Для військово-господарського та адміністративного складу всіх родів військ: технік-інтендант 2-го і 1-го рангів, інтендант 3-го, 2-го і 1-го рангів, брігінтендант, дівінтендант, корінтендант, армінтендант. Для військово-медичного і військово-ветеринарного (з додаванням "вет") складу: військовий фельдшер, старший військовий фельдшер, військовий лікар 3-го, 2-го і 1-го рангів, бригадний (дивізійний, корпусних, армійський) лікар. Для військово-юридичного складу: молодший военюріст, военюріст, военюріст 3-го, 2-го і 1-го рангів, брігвоенюріст, діввоєнюріст, корвоенюріст, армвоенюріст. 5 серпня 1937 були введені З. в. молодший воентехніка і молодший технік-інтендант для Сухопутних військ і ВМФ.

Табл. 1. -Військові звання по Табелі про ранги

Класи Сухопутні звання Морські звання

4 - я група-генеральський і адміральський склад

I

Генерал-фельдмаршал (1699)


Генерал-адмірал (1708)

II

Генерал-аншеф (1716-96). У 1796 замінений чинами генерал від інфантерії, кавалерії, артилерії та інженер-генерал?


Адмірал

III

Генерал-лейтенант (з 30-х рр.. До кінця 18 в. Називається (1722-99)


Капітан-командор (1722-99)

3-тя група-штаб-офіцерський склад

VI


Полковник

V

Капітан 1-го рангу

VII

Підполковник. У козацьких військах-військовий старшина

Капітан 2-го рангу

VIII

Майор (1698-1884), з 1884 - капітан, ротмістр, осавул

Капітан-лейтенант (1698-1884), існував також в 1909-1911, з 1911 - старший лейтенант

2-а група - обер-офіцерський склад

IX

Капітан, ротмістр, осавул (до 1884), з травня 1884 - штабс-ротмістр, підосавул

Лейтенант (з 1885), а в 1909-11 і старший лейтенант

Штабс-капітан (у 1705-98 називається капітан-поручик), штабс-ротмістр, підосавул (до 1884), з травня 1884 - поручик, сотник

Лейтенант (до 1885), з 1885-мічман

XI 1

Поручик, сотник (до 1884)

Мічман (до 1885)

X2

XII

Поручник, з 1884 також корнет, хорунжий

XIII

Прапорщик (до 1884, пізніше тільки у воєнний, у мирний-як офіцер запасу), до 1884 також корнет, хорунжий

1-а група - солдатський склад

Підпрапорщик, підхорунжий (в козацьких військах) - тільки у воєнний час 3

Фельдфебель, вахмістр (у кавалерії, козацьких військах)

Фельдфебель, кондуктор (для фахівців)

Старший і молодший унтер-офіцери, феєрверкер і віце-феєрверкер (в артилерії), урядник (в козацьких військах)

Старший і молодший унтер-офіцери

Єфрейтор, бомбардир-навідник (в артилерії), наказним (в козацьких військах)

Матрос 1-й статті

Рядовий, канонір (в артилерії), козак

Матрос 2-й статті

З 1884-VIII клас.

З 1884, а для морських чинів з 1909-IX клас.

З 1884, а для морських чинів з 1909-Х клас.

Табл. 2.-Військові звання згідно з постановою ЦВК і РНК СРСР

від 22 вересня 1935

1 Для рядового і командного складу 2 Для військово-політичного складу військ і флоту 3 Сухопутних і повітряних сил РККА

Морських Сил

Червоноармієць

Червоноармієць

Відокремлений командир

Відокремлений командир

Молодший комвзвода

Старшина

Старшина

Молодший лейтенант

Лейтенант

Лейтенант

Молодший політрук

Старший лейтенант

Старший лейтенант

Політрук

Капітан

Капітан-лейтенант 1

Старший політрук

Майор

Капітан 3-го рангу

Батальйонний комісар Підполковник

???????????????????? -

Старший батальйонний комісар Полковник

Капітан 2-го рангу

Полковий комісар 2 Комбриг

Капітан 1-го рангу 2

Бригадний комісар Комдив

Флагман 2-го рангу

Дивізійний комісар Комкор

Флагман 1-го рангу

Корпусной комісар Командарм 2-го рангу

Флагман флоту 2-го рангу

Армійський комісар 2-го рангу Командарм 1-го рангу

Флагман флоту 1-го рангу

Армійський комісар 1-го рангу Введено додатково 5 серпня 1937.

Введено додатково 1 вересня 1939 року.

Указами Президії Верховної Ради СРСР від 7 травня 1940 для вищого командного складу Червоної Армії і ВМФ введені генеральські (генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник, генерал армії) і адміральські (контр-адмірал, віце-адмірал, адмірал, адмірал флоту) З. в. 2 листопада 1940 введені З. в.: єфрейтор, молодший сержант, сержант і старший сержант. У 1942-43 проведена уніфікація З. в. та встановлені єдині персональні військові звання. 21 травня 1942 введені гвардійські З. в., і військовослужбовці, які отримали таке звання, стали іменуватися - гвардії рядовий, гвардії капітан і т.д. 16 січня і 9 жовтня 1943 Указами Президії Верховної Ради СРСР введені З. в. Головних маршалів і маршалів авіації, артилерії, бронетанкових, інженерних військ та військ зв'язку. 26 червня 1945 Указом Президії Верховної Ради СРСР встановлено вище військове звання - Генералісимус Радянського Союзу. 3 березня 1955 Указом Президії Верховної Ради СРСР введено вище військове звання в ВМФ - Адмірал Флоту Радянського Союзу, а звання адмірал флоту скасовано (відновлено 28 квітня 1962). З 1 січня 1972 в Радянській Армії, берегових частинах і авіації ВМФ, прикордонних і внутрішніх військах введено З. в. прапорщик, а на кораблях, судах, в берегових частинах бойового забезпечення ВМФ і морських частинах прикордонних військ - звання мічман.

До З. в. маршалів і генералів родів військ та авіації додається відповідне найменування (наприклад, генерал-майор артилерії, генерал-лейтенант танкових військ, маршал авіації і т.д.). З. в. офіцерів, генералів і адміралів з технічною освітою мають найменування: лейтенант технічної служби, капітан-лейтенант-інженер, полковник-інженер, генерал-майор-інженер і т.д. З. в. сержантів і офіцерів інтендантської, медичної, ветеринарної, адміністративної служб та юстиції мають найменування цих служб (наприклад, сержант технічної служби, лейтенант інтендантської служби, капітан адміністративної служби, полковник юстиції і т.д.).

1 Табл. 3.-Перелік військових звань військовослужбовців Збройних Сил СРСР на 1972 2 Радянська Армія

Військово-Морський Флот

Солдати

Матроси і солдати

Рядовий

Матрос, рядовий Єфрейтор
Старший матрос, єфрейтор Сержанти

Старшини і сержанти

Молодший сержант

Старшина 2-й статті, молодший сержант

Сержант

Старшина 1-ї статті, сержант Старший сержант

Головний старшина, старший сержант

Старшина

Головний корабельний старшина, старшина

Прапорщики і мічмани

Прапорщик

Мічман

Молодші офіцери

Молодший лейтенант

Молодший лейтенант

Лейтенант

Лейтенант

Старший лейтенант

Старший лейтенант

Капітан

Капітан-лейтенант, капітан

Старші офіцери

Майор

Капітан 3-го рангу, майор

Підполковник

Капітан 2-го рангу, підполковник

Полковник

Капітан 1-го рангу, полковник

Генерали, адмірали і маршали

Генерал-майор, генерал-майор авіації

Контр-адмірал, генерал-майор

Генерал-лейтенант, генерал-лейтенант авіації

Віце-адмірал, генерал-лейтенант

Генерал-полковник, генерал-полковник авіації

Адмірал, генерал-полковник

Маршал роду військ, маршал авіації, генерал армії

Адмірал флоту

Головний маршал роду військ. Головний маршал авіації

Маршал Радянського Союзу Адмірал Флоту Радянського Союзу

Генералісимус Радянського Союзу

Порядок присвоєння З. в. - рядовий, матрос, єфрейтор (старший матрос), сержант, старшина, прапорщик, мічман - визначається міністром оборони СРСР; З. в. молодшого та старшого офіцерського складу присвоюються в порядку, встановленому Радою Міністрів СРСР; З. в. генералів до генерала армії й адмірала включно - Радою Міністрів СРСР, а маршала роду військ, адмірала флоту, Головного маршала роду військ, Адмірала Флоту Радянського Союзу, Маршала Радянського Союзу, Генералісимуса Радянського Союзу - Президією Верховної Ради СРСР.

З. в. в арміях соціалістичних країн - учасників Варшавського договору в основному аналогічні звань, встановленим у Збройних Силах СРСР, але мають свої особливості.

У Болгарській народній армії З. в. такі ж, як в Радянських Збройних Силах. Вища З. в. у сухопутних військах - Маршал Народної Республіки Болгарії, у ВМФ - адмірал флоту.

В Угорській народній армії встановлені З. в.: рядові - рядовий (sorkatona); молодші командири - єфрейтор (orvezeto), молодший сержант (tizedes), сержант (szakaszvezeto); підофіцерів (tiszthelyettesek) - старший сержант (ormester), старшина (torzsormester), головстаршини (fotorzsormester); офіцери - молодший лейтенант (alhadnagy), лейтенант (hadnagy), старший лейтенант (fohadnagy), капітан (szazados); старші офіцери - майор (ornagy), підполковник (aiezredes), полковник (ezredes); генерали - генерал-майор (vezeornagy), генерал-лейтенант (altabornagy), генерал-полковник (vezorezredes).

У Національній народної армії НДР установлениЗ

в. - в сухопутних військах іВВС: солдат Soldat, Flieger), рядові - єфрейтор (Gefreiter), штабс-єфрейтор (Stabsgefreiter); унтер-офіцери - унтер-офіцер (Unteroffizier), унтер-фельдфебель (Unterfeldwebel), фельдфебель (Feldwebel), Оберфельдфебель (Oberfeldwebel), штабсфельдфебель (Stabsfeldwebel); молодші офіцери - унтер -лейтенант (Unterleutnant), лейтенант (Leutnant), обер-лейтенант (Oberleutnant), капітан (Hauptmann); старші офіцери - майор (Major), оберст-лейтенант (Oberstleutnant), оберст (Oberst); генерали - генерал-майор (Generalmajor ), генерал-лейтенант (Generalleutnant), генерал-оберст (Generaloberst), армее-генерал (Armeegeneral); в ВМФ: рядові - матрос (Matrose), обер-матрос (Obermatrose), штабс-матрос (Stabsmatrose); унтер-офіцери - маат (Maat), обер-маат (Obermaat), майстер (Meister), обер-майстер (Obermeister), штабс-обер-майстер (Stabsobermeister); молодші офіцери - унтер-лейтенант цур зе (Unterleutnant zur See), лейтенант цур зе (Leutnant zur See), обер-лейтенант цур зе (Oberleutnant zur See), капітан-лейтенант (Kapitanleutnant); старші офіцери - корветтен-капітан (Korvettenkapitan), фрегаттен-капітан (Fregattenkapitan), капітан цур зе (Kapitan zur See) ; адмірали - контр-адмірал (Konteradmiral), віце-адмірал (Vizeadmiral), адмірал (Admiral).

У Війську Польському встановлені З. в. - В сухопутних військах і ВПС: рядові - рядовий (szeregowiec), старший рядовий (starszy szeregowiec); молодші підофіцерів - капрал (kapral), старший капрал (starszy kapral), взводний (plutonowy); старші підофіцерів - сержант (sierzant), старший сержант (starszy sierzant), штабний сержант (sierzant sztabowy), старший штабний сержант (starszy sierzant sztabowy); хорунжі - молодший хорунжий (mlodszy chorazy), хорунжий (chorazy), старший хорунжий (starszy chorazy), штабний хорунжий (chorazy sztabowy), старший штабний хорунжий (starszy chorazy sztabowy); молодші офіцери - підпоручик (podporucznik), поручик (porucznik), капітан (kapitan); старші офіцери - майор (major), підполковник (podpulkownik), полковник (pulkownik); генерали - генерал бригади ( general brygady), генерал дивізії (general dywizji), генерал броні (general broni); Маршал Польщі (Marszalek Polski); в ВМФ: рядові - матрос (marynarz), старший матрос (starszy marynarz); молодші підофіцерів - мат (mat), старший мат (starszy mat), боцманмат (bosmanmat); старші підофіцерів-боцман (bosman), старший боцман (starszy bosman), штабний боцман (bosman sztabowy), старший штабний боцман (starszy bosman sztabowy); хорунжі - молодший хорунжий флоту (mlodszy chorazy marynarki), хорунжий флоту (chorazy marynarki), старший хорунжий флоту (starszy chorazy marynarki), штабний хорунжий флоту (chorazy sztabowy marynarki), старший штабний хорунжий флоту (starszy sztabowy chorazy marynarki); молодші офіцери - підпоручик флоту (podprucznik marynarki), поручик флоту (porucznik marynarki), капітан флоту (kapitan marynarki); старші офіцери - командор підпоручик (komandor podporucznik), командор поручик (komandor porucznik), командор (komandor); адмірали - контр-адмірал (kontradmiral), віце-адмірал (wiceadmiral ), адмірал (admiral).

У Румунської народної армії встановлені З. в. - В сухопутних військах і ВПС: рядові - солдат (soldat), єфрейтор (fruntas), капрал (caporal). сержант (sergent), крім того, у ВПС встановлені З. в. - Майстер 4-го, 3-го, 2-го, 1-го класу (maistru de clasa а 4, a 3, a 2, a 1), головний майстер (maistru principal); підофіцерів - старший сержант (sergent major), старшина (plutonier), головний старшина (plutonier major); молодші офіцери - молодший лейтенант (sublocotenent), лейтенант (locotenent), старший лейтенант (locotenent major), капітан (capitan); старші офіцери - майор (maior), підполковник (locotenent colonel), полковник (colonel); генерали генерал-майор (general-maior), генерал-лейтенант (general-locotenent), генерал-полковник (general-colonel), генерал армії (general de armata); Маршал Соціалістичної Республіки Румунії; в ВМФ: рядові - солдат флоту (soldat de marina), єфрейтор флоту (fruntas de marina), капрал флоту (caporal de marina), сержант флоту (sergent de marina), майстер 4-го, 3-го, 2-го, 1 -го класу (maistru de clasa а 4, а 3, а 2, а 1), головний майстер (maistru principal); підофіцерів - старший сержант флоту (sergent major de marina), старшина флоту (plutonier de marina), головний старшина флоту (plutonier major de marina), ад'ютант флоту (adjutant de marina); молодші офіцери - молодший лейтенант флоту (sublocotenent de marina), лейтенант флоту (locotenent de marina), старший лейтенант флоту (locotenent major de marina), капітан-лейтенант (capitan -locotenent); старші офіцери - капітан 3-го, 2-го, 1-го рангу (capitan de rangul 3, 2, 1); адмірали - контрадмірал (contraamiral), віце-адмірал (viccamiral), адмірал (amiral).

У Чехословацької народної армії встановлені З. в.: Рядові - воїн (vojin); сержанти-єфрейтор (svobodnik), десятник (desatnik), взводний (cetar), ротний (rotny); прапорщики - ротмістр (rotmistr), надротмістр (nadrotmistr), Підпрапорщик (podpraporcik), прапорщик (praporcik), надпрапорщік (nadpraporcik); молодші офіцери - підпоручик (podporucik), поручик (porucik), надпоручик (nadporucik), капітан (kapitan); старші офіцери - майор (major), підполковник (podplukovnik ), полковник (plukovnik); генерали - генерал-майор (general major), генерал-поручик (general porucik), генерал-полковник (general plukovnik), генерал армії (armadni general).

У збройних силах США встановлені З. в.: Рядові в сухопутних військах - рекрут (recruit), рядовий (private), рядовий 1-го класу (private 1st class); в ВВС - рядовий, рядовий 3-го, 2-го, 1-го класу; в ВМС - матрос-рекрут (seaman recruit), матрос-учень (apprentice seaman), матрос (seaman); в морській піхоті - рядовий, рядовий 1-го класу, молодший капрал; сержанти в сухопутних військах - капрал (corporal), сержант (sergeant), штаб-сержант (staff sergeant), сержант 1-го класу (sergeant 1st class), майстер-сержант (master sergeant), перший сержант (first sergeant), головний штаб-сержант (chief staff sergeant), головний майстер-сержант (chief master sergeant); в ВВС - штаб-сержант, технік-сержант, майстер-сержант, старший майстер-сержант, головний майстер-сержант; в ВМС - Петті-офіцер 3-го, 2 - го класу (petty officer 3rd, 2nd class), чиф Петті-офіцер (chief petty officer), старший чиф Петті-офіцер (senior chief petty officer), майстер чиф Петті-офіцер (master chief petty officer); в морській піхоті - капрал, сержант, штаб-сержант, сержант-комендор, перший сержант, майстер-сержант, майстер-сержант-комендор, головний сержант; ворентофіцери (warrant officer) - ворент-офіцер 1-го класу (warrant officer 1st class), старший ворентофіцер 2 -го, 3-го, 4-го класу (chief warrant officer 2nd, 3rd, 4th class); офіцери і генерали в сухопутних військах, ВПС і морської піхоті - другий лейтенант (second lieutenant), перший лейтенант (firstlieutenant), капітан ( captain), майор (major), підполковник (lieutenant colonel), полковник (colonel), бригадний генерал (brigadier general), генерал-майор (major general), генерал-лейтенант (lieutenant general), генерал (general); вищі З. в. в армії - генерал армії (general of the Army), у ВПС - генерал ВПС; офіцери і адмірали в ВМС - Енсайн (ensign), молодший лейтенант (lieutenant junior grade), лейтенант, лейтенант-командер (lieutenant commander), командер (commander ), Кептен (captain), контр-адмірал (rear-admiral), віце-адмірал (vice-admiral), адмірал (admiral), адмірал флоту (fleet admiral)..У збройних силах Великобританії встановлені З. в.: Солдати в сухопутних військах - рядовий 4-го, 3-го, 2-го, 1-го класу (private class IV, III, II, I); в ВВС - рядовий 2 - го, 1-го класу (aircraftman, leading aircraftman), старший рядовий (senior aircraftman); в ВМС (морській піхоті) - молодший спеціаліст (матрос) (ordinary, marine 2nd class), спеціаліст (матрос) (able, marine 1st class ); сержанти в сухопутних військах - молодший капрал (lance-corporal class III, II, I,), капрал (corporal class II, I,), сержант (sergeant), штаб-сержант (staff-sergeant), ворент-офіцер 2 -го, 1-го класу (warrant officer class II, I,); в ВВС - молодший технік (junior technician), капрал, сержант, старший технік (chief technician), флайт-сержант (flight sergeant), ворент-офіцер; у ВМС (морській піхоті) - старший спеціаліст (leading corporal), старшина (petty officer, sergeant), головний старшина (chief petty officer, colour sergeant); офіцери в сухопутних військах - 2-й лейтенант (second lieutenant), лейтенант (lieutenant ), капітан (captain), майор (major), підполковник (lieutenant colonel), полковник (colonel); в ВВС - молодший лейтенант (pilot officer), лейтенант (flying officer), капітан (flight lieutenant), майор (squadron leader), підполковник (wing commander), полковник (group captain); в ВМС - молодший лейтенант, лейтенант, лейтенант-командер (lieutenant-commander), командер (commander), Кептен (captain); генерали в сухопутних військах - бригадир (brigadier), генерал-майор (major-general), генерал-лейтенант (lieutenant-general), генерал (general), фельдмаршал (Field Marshal); в ВВС - комодор авіації (air commodore), віце-маршал авіації (air vice-marshal), маршал авіації (air marshal), головний маршал авіації (air chief marshal), маршал королівських ВПС (Marshal of the Royal Air Force); в ВМС - комодор (commodore), контр-адмірал (rear-admiral), віце-адмірал (vice -admiral), адмірал (admiral), адмірал флоту (admiral oi the fleet). З. в. офіцерів і генералів у морській піхоті відповідають звань в сухопутних військах.

У збройних силах Франції встановлені З. в.: Солдати в сухопутних військах і ВПС - рядовий 2-го, 1-го класу (soldat de 2

, De 1

 classe), капрал (caporal), старший капрал (caporal-chef); в ВМС - матрос (matelot), матрос-фахівець (matelot brevete), старший матрос 2-й, 1-й статті (matelot brevete de 2

, De 1

 classe); унтер-офіцери в сухопутних військах і ВПС - сержант (sergent), старший сержант (sergent-chef), головний сержант (sergent-major), старшина (adjudant), головний старшина (adjudant-chef), аспірант (aspirant) : у ВМС - старшина 2-й, 1-й статті (second maitre 2

, 1e classe), старшина (maitre), перший старшина (premier maitre), головний старшина (maitre principal), аспірант (aspirant); офіцери в сухопутних військах і ВПС - молодший лейтенант (sous lieutenant), лейтенант (lieutenant), капітан (capitaine), майор (commandant), підполковник (lieutenant-colonel), полковник (colonel): у ВМС - мічман 2-го, 1-го класу (епseigne de vasseau 2e, 1eclasse), лейтенант (lieutenant), капітан корвета (capitaine de corvette), капітан фрегата (capitain de fregate), капітан корабля (capitain de vaisseau); генерали в сухопутних військах і ВПС - бригадний генерал (general de brigade), дивізійний генерал ( general de division), корпусний генерал (general de corps d'armee), армійський генерал (general d'armee), Маршал Франції (marechal de France); адмірали-контрадмірал (contre-amiral), віце-адмірал (viceamiral), віце -адмірал ескадри (viceamiral d'escadre), адмірал (amiral).eУ збройних силах ФРН встановлені З. в.: Солдати в сухопутних військах і ВПС - рядовий (Grenadier, Jager, Panzerschutze, у ВПС - Flieger), єфрейтор (Gefreiter), обер-єфрейтор (Obergefreitcr), хаупт-єфрейтор (Hauptgefreiter); у ВМС - матрос (Matrose), єфрейтор; унтер-офіцери в сухопутних військах і ВПС - унтер-офіцер (Unteroffizier), штабс-унтер-офіцер (Stabsunteroffizier), фельдфебель (Feldwebel), обер-фельдфебель (Oberfeldwebel), хаупт-фельдфебель (Hauptfeldwebel), штабс-фельдфебель (Stabsfeldwebel), обер-штабс-фельдфебель (Oberstabsfeldwebel); в ВМС - маат (Maat), обер-маат (Obermaat), боцман (Bootsmann), обер-боцман (Oberbootsmann), штабс-боцман (Stabsbootsmann), обер-штабс-боцман (Oberstabsbootsmann); офіцери в сухопутних військах і ВПС - лейтенант (Leutnant), обер-лейтенант (Ober-leutnant), капітан (Hauptmann), майор (Major), оберст-лейтенант (Oberstleutnant), оберст (Oberst); в ВМС - лейтенант цур зе (Leutnant zur See), обер-лейтенант цур зе (Oberleutnant zur See), капітан-лейтенант (Kapitanleutnant), корветтен-капітан (Korvettenkapitan), фрегаттен-капітан (Fregattenkapitan), капітан цур ее (Kapitan zur See); генерали в сухопутних військах і ВПС - бригадний генерал (Brigadegeneral), генерал-майор (Generalmajor), генерал-лейтенант (Generalleutnant), генерал (General); адмірали - адмірал флотилії (Flottillenadmiral), контрадмірал (Konteradmiral), віце-адмірал (Vizeadmiral), адмірал (Admiral).eЛіт.:e Звід законів Російської імперії, доповнений по продовженням 1906. 1908, 1909. 1910 рр.. і пізнішим узаконенням 1911 і 1912 рр.., 2 изд., кн. 1, т. 3, кн. 1, СПБ. 1913, ст. 244 і додатки, с. 608, 1739; Звід військових постанов 1869, [4 видавництва.], Кн. 7, СПБ, 1892; Звід морських постанов, кн. 8, вид. 1886, СПБ, 1887; Гліноецкій Н. П., Історичний нарис розвитку офіцерських чинів і системи надання чину в російській армії, "Військовий збірник". 1887,? 4; Збірник законів СРСР і указів Президії Верховної Ради СРСР 1938-1961, М., 1961; Закон СРСР про загальний військовий обов'язок, М., 1967; Статут внутрішньої служби Збройних Сил Союзу РСР, М., 1969.eА. Д. Кулешов.e classe), лейтенант (lieutenant), капитан корвета (capitaine de corvette), капитан фрегата (capitain de fregate), капитан корабля (capitain de vaisseau); генералы в сухопутных войсках и ВВС - бригадный генерал (general de brigade), дивизионный генерал (general de division), корпусный генерал (general de corps d'armee), армейский генерал (general d'armee), Маршал Франции (marechal de France); адмиралы- контрадмирал (contre-amiral), вице-адмирал (viceamiral), вице-адмирал эскадры (viceamiral d'escadre), адмирал (amiral).

В вооруженных силах ФРГ установлены З. в.: солдаты в сухопутных войсках и ВВС - рядовой (Grenadier, Jager, Panzerschutze, в ВВС - Flieger), ефрейтор (Gefreiter), обер-ефрейтор (Obergefreitcr), хаупт-ефрейтор (Hauptgefreiter); в ВМС - матрос (Matrose), ефрейтор; унтер-офицеры в сухопутных войсках и ВВС - унтер-офицер (Unteroffizier), штабс-унтер-офицер (Stabsunteroffizier), фельдфебель (Feldwebel), обер-фельдфебель (Oberfeldwebel), хаупт-фельдфебель (Hauptfeldwebel), штабс-фельдфебель (Stabsfeldwebel), обер-штабс-фельдфебель (Oberstabsfeldwebel); в ВМС - маат (Maat), обер-маат (Obermaat), боцман (Bootsmann), обер-боцман (Oberbootsmann), штабс-боцман (Stabsbootsmann), обер-штабс-боцман (Oberstabsbootsmann); офицеры в сухопутных войсках и ВВС - лейтенант (Leutnant), обер-лейтенант (Ober-leutnant), капитан (Hauptmann), майор (Major), оберст-лейтенант (Oberstleutnant), оберст (Oberst); в ВМС - лейтенант цур зе (Leutnant zur See), обер-лейтенант цур зе (Oberleutnant zur See), капитан-лейтенант (Kapitanleutnant), корветтен-капитан (Korvettenkapitan), фрегаттен-капитан (Fregattenkapitan), капитан цур эе (Kapitan zur See); генералы в сухопутных войсках и ВВС - бригадный генерал (Brigadegeneral), генерал-майор (Generalmajor), генерал-лейтенант (Generalleutnant), генерал (General); адмиралы - адмирал флотилии (Flottillenadmiral), контрадмирал (Konteradmiral), вице-адмирал (Vizeadmiral), адмирал (Admiral).

Лит.: Свод законов Российской империи, дополненный по Продолжениям 1906. 1908, 1909. 1910 гг. и позднейшим узаконениям 1911 и 1912 гг., 2 изд., кн. 1, т. 3, кн. 1, СПБ. 1913, ст. 244 и приложения, с. 608, 1739; Свод военных постановлений 1869, [4 изд.], кн. 7, СПБ, 1892; Свод морских постановлений, кн. 8, изд. 1886, СПБ, 1887; Глиноецкий Н. П., Исторический очерк развития офицерских чинов и системы чинопроизводства в русской армии, "Военный сборник". 1887, ? 4; Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР 1938-1961, М., 1961; Закон СССР о всеобщей воинской обязанности, М., 1967; Устав внутренней службы Вооруженных Сил Союза ССР, М., 1969.

© А. Д. Кулешов.

Виберіть першу букву в назві статті:

а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ы э ю я

Повний політерний каталог статей


 

Алфавітний каталог статей

  а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ы э ю я
 


 
енциклопедія  біляші  морс  шашлик  качка